Stor satsning på Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen i Nackalistans budget

Bibliotek på Kvarnholmen, hiss för seniorerna på Finnbodaberget, kulturlokaler på Henriksdalsringen, löpande trafikanalys för Kvarnholmsvägen och naturreservat runt Svindersviken är några av satsningarna som Nackalistan har tagit med i budgeten för 2023.

Nackalistan har med 11,2 % i höstens kommunalval blivit tredje största parti i Nacka kommun. Speciellt bra gick det på Kvarnholmen, Finnberget, Finnboda, Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget där partiet fick mellan 16,2 och 24,6 % i de olika valdistrikten.

Det är därför inte konstigt att Nackalistans förslag för Nacka kommuns budget för 2023 innehåller efterlängtade satsningar på den här expansiva delen av Nacka.

1. Satsningar på natur & klimatanpassning

Ett 10-tal detaljplaner runt Svindersviken hotar att fragmentera naturen ännu mer istället för att utveckla viken som rekreationsområde och förstärka de gröna korridorerna. Nackalistan vill därför att kommunen utreder inrättandet av ett naturreservat runt Svindersviken som inkluderar östra Kvarnholmen, södra Finnberget, Trolldalen, Svindersberg i Finntorp och Ryssbergen.

Nackalistan vill också att kommunen lägger 3 miljoner kronor på att rusta upp kommunens torg. Många är nedgångna, tråkiga eller saknar träd som under varma somrar kan skänka skugga. Sådana exempel finns i Finnboda, Finntorp, Henriksdalsringen och Kvarnholmen.

Torget utanför ICA Nära Finnboda i Nacka

2. Satsningar på tillgänglighet & trafik

2040 kommer runt 30.000 kommuninvånare att vara 65 år gamla eller äldre. De har rätt till ett bra och aktivt liv även på ålderns höst. Nacka kommun måste därför bekosta en hiss åt seniorerna på Finnbodaberget. Nackalistan vill att kommuner avsätter 15 miljoner till projektet.

Nackalistan ser också att trafiken har ökat på många platser i kommunen, däribland på Kvarnholmsvägen. Kommunen måste därför löpande göra trafikanalyser och jobba på att få bort köer.

Nackalistan vill också att kommunen inte bara fokuserar på utbyggnaden av tunnelbanan utan är tydlig gentemot region Stockholm också när det gäller busstrafiken. Turtätheten på buss 55 till bl.a. Danvikshem och Finnberget men också på buss 402 till Kvarnholmen måste öka.

Självklart står Nackalistan även bakom planerade gångbron mellan Henriksdalsringen och Sickla.

Trafikstockningar på Kvarnholmsvägen
Trafikstockningar på Kvarnholmsvägen

3. Satsningar på barn och ungdomar

Nackalistan vill förstärka skolchecken för att hålla nere storleken på barngrupperna, trafiksäkra skolvägar (exempelvis i Henriksdalsbacken och på Kvarnholmsvägen) och satsa på fritidsklubbar för 10- till 12-åringar och fritidsgårdar som fungerar som förebyggande och utvecklande centra.

Nackalistan föreslår också att kommunen avsätter 20 miljoner kronor för större och fler hemmanära idrottsplatser, däribland en 11-manna fotbollsplan i sydvästra Plania i Sickla och en 11-manna fotbollsplan i Henriksdal, Finnboda eller Kvarnholmen.

Fotboll på Henriksdalsringens innergård
Fotboll på Henriksdalsringens innergård

4. Satsningar på kultur- och föreningslivet

Trots att Henriksdal, Finnboda och Kvarnholmen kommer att ha 19.000 invånare år 2040 och det motsvarar en mellanstor svensk stad som Kiruna, Mariestad eller Kristinehamn, så saknas ett bibliotek som är attraktiv för olika generationer.

Det saknas även mötesplatser för lokala kultur- och föreningslivet som skulle komplettera kommunens och de kommersiella aktörers eventuella insatser för att utveckla västra Sicklaön till en levande stadsdel.

Nackalistan vill därför satsa 24 miljoner SEK på att starta upp och driva ett bibliotek på Kvarnholmen samt 2 miljoner SEK på mötesplatser till lokala förenings- och kulturlivet i Henriksdal, Finnboda, Kvarnholmen eller Saltsjöqvarn, exempelvis i anslutning till Café Vy På Henriksdalsringen eller Havrekvarnen på Kvarnholmen.

Gamla havrekvarnen på Kvarnholmen i Nacka
Havrekvarnen på Kvarnholmen skulle kunna inhysa ett bibliotek

Satsningarna i korthet

Här kommer de viktigaste satsningarna i korthet:

SatsningBelopp i SEK
Naturreservat runt Svindersviken, utredning500.000
Upprustning & klimatanpassning av torg, t.ex. i Finntorp, Finnboda, Henriksdalsberget och Kvarnholmen3.000.000
Fler & större hemmanära fotbollsplaner, t.ex. 11-mannaplan vid sydvästra Plania i Sickla och 11-mannaplan i Henriksdal, Finnboda eller Kvarnholmen20.000.000
Hiss mellan Finnbodaberget och Finnboda till seniorerna20.000.000
Uppstart och drift av bibliotek på Kvarnholmen24.000.000
Mötesplatser för lokala kultur- och föreningslivet i Henriksdals, Finnboda, Kvarnholmen och Saltsjöqvarn2.000.000

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

2 reaktioner till “Stor satsning på Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen i Nackalistans budget”

  1. Tänk om detta vore den budget vi fick! Strålande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: