Gör Svindersviken till ett paradis istället för att bygga sönder den

Svindersviken har natur, båtklubbar, populär strandpromenad, rokokogård m.m. men unika miljön kommer byggas sönder istället för att satsa på att få bort Värmdöledens buller och sanera vattnet.

Det började så förhoppningsfullt…

…med upprensningen av båtkyrkogården i Ryssviken (dagens Marinstaden), nya strandpromenaden mellan Nacka båtklubb och Nacka strand, trappan ner från Henriksdalsbacken och upprensningen av bergrum och södra kajen på Kvarnholmen.

Nackabor och även turister har nu upptäckt Svindersviken för promenader, jogging, orientering, fotografi, fika på Svindersviks brygghus, besök av Svindersviks gård och upptäcka naturen i Ryssbergen, Trolldalen och Svindersberg ovanför viken.

Njut av utsikten från Trolldalen mot Svindersviken

Buller, förorenat vatten och schaktningsmassor

Många Nackabor har kanske börjat tro att kommunen fortsätter utveckla denna natur-, rekreations- och kulturmiljö genom att ta bort störande element som

 • Bullret, avgaserna och barriären i landskapet från Värmdöleden där trafiken ökar ständigt när Nacka bygger stad.
 • Vattnet i Gäddviken som är så förorenat att viken placerar sig i Stockholm regionens 10 mest förorenade vatten.
 • Dumpningsytan i Dockan (innersta viken) som kommunen överlåter ena gången åt schaktningsmassor från Tvärbanan och andra gången till utökningen av Henriksdals reningsverk.
Eviga dumpningsplatsen i Dockan (innersta Svindersviken)
Eviga dumpningsplatsen i Dockan (innersta Svindersviken)

Naturen runt Svindersviken exploateras

Men nu ska naturen runt Svindersviken exploateras. Skärgårdskaraktären med skogspartier och berghällar runtom ska bytas mot flerbostadshus och kontor i

 1. Trolldalen och Henriksdal ovanför innersta delen av Svindersviken: Exploatering i 2-3 olika etapper trots att 1650 yttranden mot en sådan har kommit in redan under samrådet för första etappen (Henriksdalsbacken).
 2. Ryssbergen mittemot Kvarnholmen: Skulle ha blivit naturreservat i sin helhet men 25 – 37 % ska bebyggas.
 3. Svindersberg i Finntorp ovanför Svindersvik gård: Ska täckas med kontor och bostäder. Samråd håll redan hösten 2022.
 4. Finnberget och Gäddviken mittemot Svindersvik gård: Stor exploatering där befolkningen successivt ökar från 600 till 4000 personer år 2040.
Dra i spaken för att se vilken natur som kommer bebyggas runt Svindersviken

Flera tusen träd, däribland gamla tallar och ekar ska fällas. Så försvinner livsmiljön för c:a 200 olika rödlistade och fridlysta arter, däribland fladdermöss, fåglar, insekter, växter och svampar. De gröna korridorerna mellan Nackareservatet, Nyckelviken, Djurgården och Årstaskogen försvagas.

Därtill finns hotet att Östra länken dras via Danvikshem, Finnboda, Trolldalen och Svindersviken.

Kulturmiljön blir ett lapptäcke

Svindersviken är också en unik kulturmiljö med

 • Svindersvik gård (1700-talet).
 • Funkisbostäderna på södra Kvarnholmen och Finnberget (1940-talet).
 • Kooperativa förbundets verksamheter: Cirkelkaffe-rosteriet som används som Dramatens och Operans ateljéer samt Spisbrödsfabriken på Kvarnholmen.
 • De röda stugorna och disponentvillan i Gäddviken som är kvar efter superfosfatfabriken (slutet av 1800-talet).
 • Villa kullen (slutet av 1800-talet).

Risken är att de nya byggnaderna förvanskar denna kulturmiljö med förstörda vyer, skuggning och de återkommande pastischerna på Hammarby sjöstad.

7 visioner för att göra Svindersviken till ett paradis

Istället borde kommunen formulera en strategi och plan för hur Svindersviken utvecklas till ett paradis:

 • Avstå från att exploatera Trolldalen, Ryssbergen och på Svindersberg.
 • Gör Svindersviken med Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg till ett sammanhängande naturreservat.
 • Sluta dumpa schaktningsmassor och annat i Dockan (innersta viken). Skapa en äng där eller andra rekreationsmöjligheter.
 • Rensa en liten bit av viken och skapa ett utomhusbad.
 • Gräv ner Värmdöleden i en tunnel och bygg bostäder på den marken istället för i naturen.
 • Ny bebyggelse ska estetiskt stämmas av med varandra samt natur- och kulturmiljön.
 • Fortsätt utveckla strandpromenaden mellan Kvarnholmen och Nacka strand .

Konstantinos Irina – det är jag som skriver!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetssajten sedan 2007 heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen.

Sedan hösten 2022 är jag också ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige där jag kämpar för de lokala frågorna som hamnar i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken Trolldalen, Ryssbergen, Svindersberg, östra Kvarnholmen & södra Finnberget borde bli naturreservat.

2. Trygga våra barns framtidsäkra skolvägarna vid Kvarnholmsvägen och i Henriksdalsbacken när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora generösa skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägenbygg om vägen och korsningen, ge seniorerna vid Danvikshem en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget, fixa cykelvägen längs med Kvarnholmsvägen, öppna upp strandpromenaden i Finnboda

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet & bevara Nackas kulturmiljöer – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, erbjud föreningslivet med billiga lokaler, stötta Café Vy på Henriksdalsringen, riv inte / flytta historiska hus som Nacka station och disponentbostaden i Finnboda…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: