Trafik & tillgänglighet på Kvarnholmen, Henriksdal & Finnboda borde prioriteras

Trafiken på Kvarnholmsvägen fördubblas redan 2030. Fler turer på buss 55 & 402, hiss upp till seniorerna i Finnboda, gångbro från Henkan till Sickla, bättre cykelvägar m.m. borde därför vara en prioriterad fråga i kommunalvalet.

Hur mycket ökar trafiken på Kvarnholmen, Henriksdal & Finnboda?

Kommunen vill inte delge prognoser (trots att jag två gånger under hösten bad om information enligt rådande offentlighetsprincipen) för hur mycket trafiken kommer öka på Kvarnholmsvägen.

Det finns dock några uppgifter i kommunens olika bygghandlingar:

Karta med prognoser för trafiken på Kvarnholmesvägen, Henriksdalsringen, Mjölnarvägen och Henriksdalsbacken
Karta med prognoser för trafiken på Kvarnholmesvägen, Henriksdalsringen, Mjölnarvägen och Henriksdalsbacken

Det skulle så klart också vara intressant att se hur trafiken utvecklas på Hästholmsvägen, Finnbodavägen och Finnbergsvägen.

Vad förorsakar den här extrema trafikökningen?

För att kunna bygga ut tunnelbanan till Sickla köpkvarter och Nacka Forum har Nacka kommun gått med på att bygga över 13.000 lägenheter.

Runt 4.000 – 5.000 av dessa lägenheter ska byggas i våra trakter som leder till att befolkningen ökar från c:a 8.721 invånare i slutet av 2021 till 18.559 invånare i slutet av 2040. Samtidigt är de närmaste t-banestationerna (Forum, Sickla) inte direkt nära för att kunna dra fördel av tunnelbanan.

Befolkningen utvecklas så här per bostadsområde:

Bostadsområde202120302040Samt arbetsplatser
Danviken inkl. Saltsjöqvarn, Danvikstrand & Henriksborg1608161120641000
Henriksdalsberget171728393875
Finnberget inkl. Gäddviken58612254039
Kvarnholmen2553445850433000
Finnboda inkl. Finnbodaberget235925423535
Summa872112676185594000

Varför är det dåligt att trafiken ökar?

Trafikökningen på Kvarnholmsvägen och matarvägarna runtom kommer leda till stora konsekvenser på vår livskvalitet:

 • Trafikstockningar. Redan idag är det köer när bussar och bilar ska åka från Kvarnholmsvägen in mot Värmdöleden.
 • Förseningar. Buss 53, 469 och 402 har ibland svårt att hålla tiden pga trafiken. Nya rutten för buss 53 via Kvarnholmsvägen skulle spara 6 minuter. Men det blev bara 2 minuter istället.
 • Olycksrisk. Övergångsställena ligger lite fel och är inte genomtänkta runt rondeller och busshållplatser. Många gående springer över vägen.
 • Barnens skolväg. Det kommer bli svårt att låta barnen själva gå till skolan i framtiden om de ska korsa Kvarnholmsvägen eller någon av de andra matarvägarna, exempelvis Henriksdalsbacken som kommunen planerar.
 • Luftkvalitén kommer försämras pga avgaser och andra partiklar, iaf fram tills att elbilarna tar över helt.
 • Buller. Grannar i Finnboda och på Finnberget klagar redan idag på bullret. Men även många grannar i Kvarnholmen och grannarna i de framtida bostäderna i Henriksdal kommer lida.
Bullerkarta visar att bostäder nära Kvarnholmsvägen, Danvikshemsvägen och Värmdövägen redan idag har höga bullernivåer.
Bullerkarta från 2017 visar att bostäder nära Kvarnholmsvägen, Danvikshemsvägen och Värmdövägen redan idag har höga bullernivåer.

Vad kan vi göra för att förhindra en trafikinfarkt?

Nacka kommun har tillsammans med olika byggherrar redan breddad Kvarnholmsvägen på olika ställen. Eftersom Kvarnholmsvägen ska bli någon slags stadsgata med bostadshus, affärslokaler, planeringar, cykel- och gångbanor blir det svårt att klämma in mer vägyta.

Istället borde man:

 • Bygga hälften så mycket. Istället för de 4-5.000 lägenheterna skulle det räcka gott med hälften. Nacka kommuns medfinansiering av t-banan behöver i så fall öka.
 • Bygga om av Henriksdals trafikplats. Många använder Svindersviksbron – Kvarnholmsvägen – Kanalvägen för att kringgå trafiken på annat håll. Det skapar köer i Henriksdal trots att trafikplatsen nyligen byggdes om.
 • Jobba för fler turer på buss 55 och buss 402. 2-4 turer i timmen varav en kanske är inställd pga personalbrist räcker inte.
 • Jobba för fler turer upp till Finnberget. De runt 600 grannarna på Finnberget har bara 15 turer om dagen mellan kl. 7:00 och 20:00.
 • Bygga en gångbro till Sickla. 2017 lovade Nacka kommun att utreda en gångförbindelse mellan Henriksdalsringen och Sickla. Först våren 2022 satte man igång en utredning.
 • Uppföra en hiss upp till Finnbodaberget. Över 2.000 personer skrev på för en hiss så att seniorerna vid Danvikshem slipper en trappa och en gångväg med 14 % lutning. Ännu har inget skett.
 • Fixa cykelvägen till Kvarnholmen. 2021 fick cykelvägen mellan Henriksdals och Kvarnholmstunneln dåligt betyg. Ännu har inget åtgärdats.
Vacker illustration visar hur Kvarnholmsvägen skulle kunna se ut i höjd med Finnboda och Henriksdalsberget. Men var är de 24.000 fordon på bilden?
Vacker illustration visar hur Kvarnholmsvägen skulle kunna se ut i höjd med Finnboda och Henriksdalsberget. Men var är de 24.000 fordon på bilden?

Konstantinos Irina – det är jag som skriver!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetssajten sedan 2007 heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen.

Sedan hösten 2022 är jag också ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige där jag kämpar för de lokala frågorna som hamnar i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken Trolldalen, Ryssbergen, Svindersberg, östra Kvarnholmen & södra Finnberget borde bli naturreservat.

2. Trygga våra barns framtidsäkra skolvägarna vid Kvarnholmsvägen och i Henriksdalsbacken när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora generösa skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägenbygg om vägen och korsningen, ge seniorerna vid Danvikshem en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget, fixa cykelvägen längs med Kvarnholmsvägen, öppna upp strandpromenaden i Finnboda

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet & bevara Nackas kulturmiljöer – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, erbjud föreningslivet med billiga lokaler, stötta Café Vy på Henriksdalsringen, riv inte / flytta historiska hus som Nacka station och disponentbostaden i Finnboda…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d