Alliansen säger nej till utökat skydd för Danvikens hospital

Som tidigare rapporterat vill Länsstyrelsen byggnadsminnesförklara Danvikens hospital i Saltsjöqvarn samt tillhörande Hospitalsparken. Fortsätt läsa ”Alliansen säger nej till utökat skydd för Danvikens hospital”

Nystartat bolag inom fastighetsförädling ger sig in i projektet kring Danviks hospital

RealXstate heter ett nystartat bolag inom fastighetsförädling där ett antal entreprenörer inom bygg och fastighetsförädling är engagerade. Fortsätt läsa ”Nystartat bolag inom fastighetsförädling ger sig in i projektet kring Danviks hospital”

Förvandlingen av Danviks hospital till långtidshotell försenas

Saltsjöqvarns samfällighetsförening SQSF har frågat Mindhouse, bolaget som äger och ska förvandla hospitalsbyggnaden från 1700-talet till ett hotell, varför projektet står still. Fortsätt läsa ”Förvandlingen av Danviks hospital till långtidshotell försenas”

Tjuvtitt genom Danviken hospitals fönster: Man verkar inte ha kommit långt

En tjuvtitt genom Danviken hospitals fönster avslöjar att man inte har kommit så långt med ombyggnaden till långtidshotell, servering och minimuseum. Fortsätt läsa ”Tjuvtitt genom Danviken hospitals fönster: Man verkar inte ha kommit långt”

Arbetet med long stay-boendet i Danviks Hospital ska vara klart 2014

Mindhouse, som utvecklar long stay-boendet i Danvikens Hospital vid Saltsjöqvarn, informerade Saltsjöqvarns samfällighetsförening om att arbetet ska vara klart till augusti / september 2014. Fortsätt läsa ”Arbetet med long stay-boendet i Danviks Hospital ska vara klart 2014”

Danvikens Hospitals omvandling till hotell har börjat

Staket, byggcontainrar och ökad aktivitet i Danvikens Hospital avslöjar att arbetet med omvandlingen av byggnaden från 1700-talet till Qvarn Residence No. 1725 har påbörjats av Lars Lindéns byggkoncern Mindhouse. Fortsätt läsa ”Danvikens Hospitals omvandling till hotell har börjat”

Danvikens hospital ska inhysa restaurang och long stay hotel

SALTSJÖQVARN | Enligt Saltsjöqvarns Samfällighetsförening har Mindhouse nu ändrat planerna för Danvikens hospital till att inhysa en restaurang och ett s.k. long stay hotel. Fortsätt läsa ”Danvikens hospital ska inhysa restaurang och long stay hotel”

Nacka kommun negativ till bostäder i Danvikens Hospital

SALTSJÖQVARN | Danvikens Hospital får enligt detaljplan Dp 279 endast användas som hotell, museum, samlingslokal, restaurang eller kontor. Fastighetsutvecklaren Mindhouse planer liknar dock för mycket bostäder. Därför säger Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnden nej till ansökan. Fortsätt läsa ”Nacka kommun negativ till bostäder i Danvikens Hospital”

Skiss för jättetorn av trä i Danvikstull presenteras på Träbyggnadsdagen

17 maj håller Sveriges Träbyggnadskansli en träbyggnadsdag med arkitekturfokus. Fortsätt läsa ”Skiss för jättetorn av trä i Danvikstull presenteras på Träbyggnadsdagen”