Arbetet med long stay-boendet i Danviks Hospital ska vara klart 2014

Mindhouse, som utvecklar long stay-boendet i Danvikens Hospital vid Saltsjöqvarn, informerade Saltsjöqvarns samfällighetsförening om att arbetet ska vara klart till augusti / september 2014.

De förändringar som kommer att göras exteriört är nytt tak och två takkupor samt att fasaden kommer att restaureras. Även en servering kommer att byggas på baksidan av byggnaden.

Danvikens Hospital byggs om av Mindhouse till longstay hotell

Danvikens Hospital byggs om av Mindhouse till longstay hotell

Kommentera