Hotell Ruinen med 18 bostadsrätter i Henriksborg står klart

Hotell Ruinen i kulturminnesmärkta stenmagasinet på Västra Finnbodavägen 8 mellan Henriksborgs radhusområde och s.k. dårhuset står nu klart.

Stenmagasinet som Hotell Ruinen ligger ingick i oljeslageriet som firman G. Sommelius anlade på nuvarande radhusområdet på höjden på 1880-talet.

Svenska Oljeslageriaktiebolagets övre fabrik samt arbetarbostäderna i dårhuset nedanför. Foto från 1955.
Svenska Oljeslageriaktiebolagets övre fabrik samt arbetarbostäderna i dårhuset nedanför. Foto från 1955.

Line transporterades med båt till fabriken i Henriksborg för att föräldlas till linolja. Ursprungligen hade Sommelius sin verksamhet vid Stadsgården. Det gamla Danvikens dårhus byggdes om till bostäder för fabrikens arbetare.

Stenmagasinet i Henriksborg inför att bli Hotell Ruinen
Stenmagasinet i Henriksborg inför att bli Hotell Ruinen

Den tvåvåniga byggnaden är murad i soutteräng med mellanbjälklag av trä och platt tjärpappstäckt tak. Troligen har kilstenar mellan de större blocken.

Den typ av X-formade ankarslut som finns på byggnadens norra fasad började tillverkas på 1700-talet och användes under hela 1800-talet. Det är alltså omöjligt att utifrån dessa tidsbestämma byggnaden som kan vara äldre än själva linoljefabriken.

Stenmagasinet började renoveras 2021 och stod klart hösten 2023. 2018 hade Nacka kommun fått in en ansökan om att bygga om stenmagasinet till lägenheter. Bygglovet avslogs dock eftersom kommunen inte ansåg att lägenheterna skulle uppfylla kraven på buller och dagsljus.

Hotell Ruinen består av 18 bostadsrätter

I fastigheten finns 18 små bostadsrätter på fem våningar. Tre våningar ligger inuti Hotel Ruinens stenmurar medan två plan har lagts på.

Varje lägenhet på 16 till 38 kvadratmeter har också ett litet kök och badrum men däremot finns det inte tvättmaskin eller tvättstuga.

Det finns också sex gästparkeringar vänster om hotellet.

Bostadsrätterna hyrs ut som hotellrum

De privatägda lägenheterna hyrs ut som hotellrum när de står tomma. Det är alltså inget vanligt hotell utan en oäkta bostadsrättsförening som inte tillåter permanentboende eftersom detaljplanen inte medger annat än hotell.

Ägarna kan antingen hyra av sig själva eller hyra ut till t.ex. affärsresenärer.

Uthyrningen av hotellägenheterna sköts av Guestit och är obligatoriskt. Enligt deras årsberäkning baserat på 70% uthyrning är intäkterna exklusive avgiften till Guestit ca 250 000 kr på årsbasis.

Hemnet finns det fortfarande möjlighet att köpa en av bostadsrätterna för runt 2,3 miljoner till 3,55 miljoner kronor.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d