Nacka kommun negativ till bostäder i Danvikens Hospital

SALTSJÖQVARN | Danvikens Hospital får enligt detaljplan Dp 279 endast användas som hotell, museum, samlingslokal, restaurang eller kontor. Fastighetsutvecklaren Mindhouse planer liknar dock för mycket bostäder. Därför säger Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnden nej till ansökan.

Blomsterrabatt vid Danvikens Hospital
Blomsterrabatt vid Danvikens Hospital

Sökanden påstår att de planerade 14 conciergelägenheterna i Danvikens Hospital är en hotellverksamhet. Sviterna och hotellrummen ska hyras ut genom en hotelloperatör, men att bostadsrättsinnehavarna har rätt att själva nyttja hotellrummen och sviterna genom hotelloperatörens försorg.

Men bygglovenheten bedömmer att sviterna på entréplan och en trappa upp är så stora och utrustade på ett sådant sätt att det möjliggör boende av varaktig karaktär.

Uppfyller inte krav på varsamhet

Byggnaden är dessutom q-märkt, som innebär att den inte får rivas. Exteriören får inte förvanskas. Befintliga fasaddetaljer ska bevaras. Fråga om byggnadsminnesförklaring av byggnaden utreds av länsstyrelsen.

Bygglovenheten har låtit kommunantikvarien yttra sig över ansökan. Av yttrandet framgår att förslaget inte uppfyller plan- och bygglagens allmänna krav på varsamhet och förvanskning.

Kommunantikvarien tycker exempelvis att indelningen i två sjuksalar i två plan på var sida om den centrala kyrksalen bryts. Hotellägenheterna på entrépaln och en trappa upp skulle delas upp de öppna sjuksalarna med nya mellanväggar.

“Detta medför, enligt kommunantikvarien och bygglovenheten, att rumsligheten, siktlinjer och upplevelsen av Adelcrantz planlösning som speglar 1700-talets vårdprinciper går förlorad. Två centralt placerade eldstäder, som vittnar om hur sjuksalarna värmts upp, rivs utan att ersättas med nya. I den centralt belägna kyrksalen tillkommer en ny entresolvåning med mellanväggar, som får negativa konsekvenser för upplevelsen av den forna kyrkosalens rumsvolym.”

>> Läs Bygglovenhetens hela skrivelse

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Nacka kommun negativ till bostäder i Danvikens Hospital”

 1. Är det inte dags att kommunantikvarien lämnar sin blåögda syn på bevarandet av en sjukhusbyggnad uppförd i början av 1700-talet och
  kommer ut i verkligheten. Det väsentliga måste väl ändå vara att i
  möjligaste mån bevara byggnadens yttre skal. Innehållet måste
  få anpassas till den tid vi lever i och i dagsläget borde det här vara
  någon form av bostäder. Själv hade jag gärna sett att man här inrättade
  någon form av äldreboende, nämnda eldstäder får bli hissar.
  Ekonomisk finns nog inga andra lösningar om inte Elite Hotel går in och gör en restaurang bottenvåningen och hotellrum i de två övre våningarna men glöm Adelcrantz visioner som hör 1700-talet till.

  Samma syn borde innebära att den gamla montagehallen (Docklands)
  i Finnboda som ska bevaras som industribyggnadsminne rivs och tillåts lämna plats för vår tids moderna bostäder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: