Danvikens Hospitals omvandling till hotell har börjat

Staket, byggcontainrar och ökad aktivitet i Danvikens Hospital avslöjar att arbetet med omvandlingen av byggnaden från 1700-talet till Qvarn Residence No. 1725 har påbörjats av Lars Lindéns byggkoncern Mindhouse.

Enligt information från början av 2013 kommer Danvikens Hospital att vara klar i slutet av 2013 och inhysa

  • 30 sviter i ett så kallat longstay-koncept, alltså långtidshotell; Sviterna ska ligga till höger och vänster om centralrummet som tidigare har varit en kyrka; De flesta takstolar tas dock bort för att kunna ha sviter även på vinden;
  • en restaurang;
  • ett museirum på vinden där hela takkonstruktionen bevaras bakom en glasvägg;
Så ser Mindhouse Qvarn Residence No 1725 efter ombyggnaden

Teckning visar hur Qvarn Residence No. 1725 kan se ut efter en ombyggnad

Danvikens Hospital byggs om av Mindhouse till longstay hotell

Byggcontainrar och staket utanför Danvikens hospital

Kommentera