Samrådet för Svindersberg ovanför Svindersvik gård skjuts upp

Allén nedanför Svindersberg

Samrådet för Svindersberg, naturområdet mellan Finntorp och Alphyddan, som tillsammans med Trolldalen, Ryssberget och södra Finnberget ska exploateras, sjukts upp ännu en gång.

Samrådet för exploateringen av Svindersberg, där över 500 lägenheter, kontor och parkeringsgarage ska byggas har återigen skjutits upp. “Vi håller just nu på att se över det underlag som behöver färdigställas inför samråd och hur lång tid det kommer att att ta”, förklarar Hanna Flygt, projektledare för exploateringen i ett e-mail.

Karta över västra Sicklaön. Dra till vänster för att se vilka naturområden runt Svindersviken som ska exploateras: (1) Trolldalen & Henriksdal; (2) Ryssbergen; (3) Svindersberg; (4) södra Finnberget och Gäddviken.

Svindersberg har enligt Nacka kommuns egen inventering höga naturvärden där bl.a. rödlistade nordfladdermus, tallticka, ekticka, oxtungsvamp, tornseglare m.m. förekommer. Berget med fina allén mellan Svindersvik gård och Becksjudarvägen används också av traktens grannar som innergård för hundrastning, sola, grilla, strövområde för barnen och som utsiktsplats.

Nätverket Rädda Svindersberg, nätverket Bevara Trolldalen!, Naturskyddsföreningen i Nacka och Nacka Miljöråd är därför mot exploateringen av naturområdet. I Naturskyddsföreningens valenkät förklarar också Nackalistan, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna att de är mot exploateringen.

Nackalistan, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att Värmdöleden borde hamna i en tunnel för att utvinna mark att bygga på och bli av med bullret och avgaser runt Svindersviken.

Miljöpartiet kan tänka sig viss exploatering, exempelvis att ersätta allén (där dvärgfladdermus och nordfladdermus leker) med kontor för att skärma av ljudet från Värmdöleden.

Rödlistade oxtungsvampen på Svindersberg
Rödlistade oxtungsvampen på Svindersberg

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: