Så svarade partierna i Nacka i Naturskyddsföreningens valenkät

Naturskyddsföreningen i Nacka har frågat partierna i kommunfullmäktige om bl.a. hur de vill tackla pågående klimatkatastrofen och vilka naturområden de vill exploatera.

Det ställdes totalt 21 frågor inom kategorierna Klimat, Trafik, Natur och Exploatering. Naturskyddsföreningen har valt frågorna i samarbete med miljö- och boendeorganisationer i Nackas olika stadsdelar, däribland nätverket Bevara Trolldalen!, Nacka Miljövårdsråd, Skuruparkens vänner och Boo Miljö- och Naturvänner.

Läs / ladda ner hela valenkäten!

Partierna kunde svara med ja, ingen tydlig åsikt och nej på frågorna samt kunde kommentera svaren för att förklara varför de valde att svara på ett sätt samt nyansera svaren.

Resultat i Naturskyddsföreningens natur-, miljö- och klimatenkät i Nacka
Resultat i Naturskyddsföreningens natur-, miljö- och klimatenkät i Nacka

V, mp & nl bäst – m & l sämst

Om man räknar ihop alla svar så ser man tydligt att de som bryr sig mest om natur-, miljö- och klimatfrågor är:

  • Vänsterpartiet, 21 av 21 poäng
  • Miljöpartiet, 19 av 21 poäng
  • Nackalistan, 18 av 21 poäng

”Dessa tre partier bildar ett tydligt grönt block, vilket också blir tydligt om man granskar protokoll från nämnder och kommunfullmäktige där de ofta agerar för naturen, miljön och klimatet”, konstaterar Naturskyddsföreningen i sin analys.

I mitten hamnar Socialdemokraterna (11 av 21 poäng) och Sverigedemokraterna (9 av 21 poäng).

Minst bryr om natur, klimat och miljö bryr sig styrande majoriteten:

  • Centerpartiet, 7 av 21 poäng
  • Kristdemokraterna, 6 av 21 poäng
  • Moderaterna, 5 av 21 poäng
  • Liberalerna, 2 av 21 poäng

”De styrande borgerliga partierna är rätt samstämmiga i sina svar. (…) Liberalerna däremot säger nej till de allra flesta av våra förslag även där de övriga styrande borgerliga partierna är positiva”, sammanfattar Naturskyddsföreningen.

Läs / ladda ner hela valenkäten!

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: