Ännu en fladdermusart upptäckt på Svinderberg: Dvärgladdermus

Natten 27-28 aug firade vi Internationella Fladdermusnatten med att leta efter fladdermöss på hotade Svindersberg i Finntorp. Vi hittade bl.a. fridlysta dvärgfladdermus.

Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige och några är till och med rödlistade.

International Bat Night

Föreningen BatLife som organiserar skyddet av fladdermöss uppmanade natur- och djurvänner i hela landet att natten 27/28 augusti att ansluta sig till International Bat Night – en natt för lokala aktiviteter som bidrar till att dokumentera var fladdermössen finns.

Nätverket Bevara Trolldalen! har tidigare på egen hand hittat tre fladdermössarter i skogen mellan Henriksdalsringen, Svindersviken och Finnboda.

Nordfladdermus på Svindersberg

Nätverket Rädda Svindersberg i Finntorp, där kommunen vill bygga över 500 lägenheter och kontor, har i början av sommaren observerat arten nordfladdermus på Svindersberg. Den är rödlistad och fridlyst

Under International Bat Night kunde vi med ultraljudsdetektor återigen hitta nordfladdermus på Svindersberg.

Nattens upptäckt: Dvärgfladdermus

Men den här gången kunde vi både med ögonen och med detektor ovservera dvärgpipistrell / dvärgfladdermus både bakom Becksjudarvägen 41 och vid bordet på Svindersberg. Den arten är fridlyst.

I sökandet fick vi hjälp av boende som testade detektorn, en besökare från Enskede och föreningen Rädda Hammarbyskogen som lånade ut sin fladdermusdetektor.

International Bat Night var ett tillfälle för geannar att testa en ultraljudsdetektor
International Bat Night var ett tillfälle för geannar att testa en ultraljudsdetektor

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: