Ökad trafik på Kvarnholmsvägen, Henriksdalsringen och torget

Trafiken på Henriksdalsringen ökar med 10 % och på torget med 50 %. Trafiken på Kvarnholmsvägen ökar i sin tur till c:a 24,000 fordon / dag år 2040 pga förtätningen på västra Sicklaön.

Fördubblad trafik på Kvarnholmsvägen

2012 var trafikmängden på Kvarnholmsvägen i korsningen Värmdövägen runt 9,500 fordon/dag. Men Nacka kommun skriver i planprogrammet för Henriksdal (sidan 33):

Utredningar visar på att hela nordvästra Sicklaön inklusive nyexploateringar från Kvarnholmen alstrar en trafikmängd på cirka 24,000 fordon/dag år 2030 om bilanvändandet är det samma som idag.

Trafikökningen beror på en mängt faktorer:

 • Befolkningen ökar från 8,344 personer 2020 till 18,559 personer år 2040 i nyckelkodsområdena Henriksdalsberget, Danviken, Finnboda, Finnberget och Kvarnholmen.
 • C:a 1,000 nya arbetsplatser vid DanvikCenter / Henriksborg och lika många arbetsplatser på Kvarnholmen ska byggas.
 • Henriksdal, Finnboda och Kvarnholmen kommer inte att trafikförsörjas av kommande tunnelbanan till Nacka.
 • Det finns en gräns för hur mycket trafik bussarna 55, 53, 402, 469 och pendelbåten kan ta upp.

Trafikstockningar på Kvarnholmsvägen redan idag

Redan idag uppstår vissa dagar och vissa tider långa bilköer mellan Kvarnholmsvägen och Värmdövägen.

SL flyttade nyligen buss 53 från Hästholmsvägen / Västra Finnbodavägen till Kvarnholmsvägen för att vinna 6 minuter på sträckan mellan Slussen och Henriksdalsberget. Men förarna skvallrar om att har visat bussen bara tjänar in 2 minuter pga köerna på Kvarnholmsvägen.

Trafikstockningar på Kvarnholmsvägen
Trafikstockningar på Kvarnholmsvägen

Ökad trafik på torget, Henriksdalsringen och Henriksdalsbacken

Inom detaljplanen för Henriksdalsbacken har Nacka kommun utrett hur trafiken kommer se ut framöver på Henriksdalsbacken:

 • Trafiken i Henriksdalsbacken ökar från 2,700 till 3,800 fordon/dag.
 • Trafiken i Henriksdalsringen ökar med c:a 10 %.
 • Trafiken på torget ökar med c:a 50 %.
 • Tung trafik utgör c:a 20 % – alltså leveranser till ICA, värmepannan, biogasanläggningen m.m.
 • Körbanan på Henriksdalsbacken blir runt 7 m bred och den på Henriksdalsringen runt 5,5 m bred.
 • Garage byggs i flera plan under de nya husen nedanför Henriksalsringen 1-7 men inte under nya husen i Trolldalen.
Skiss visar övergången från torget till Henriksdalsringen 1 - 7
Skiss visar övergången från torget till Henriksdalsringen 1 – 7 (bild: Nacka kommun)

Torget på Henriksdalsringen blir underdimensionerad

Idag trafikeras torget på Henriksdalsringen av buss 55, 53 och 469. Buss 53 har blivit stombusslinje. På torget finns det också en parkering för bl.a. kunder till ICA Nära Henriksdal, restaurangen MYS, Munters Pizzeria och Henriksdals livs. Därtill kommer leveranser till ICA Nära Henriksdal, boende som ska åka till Henriksdalsringen 1 till 45 och Henriksdalshöjden.

Inom detaljplanen för Henriksdalsbacken gör placeringen av kvarter fyra med bostäder och verksamheter i gatuplan nedanför gamla hundrastgården att

 • infarten / utfarten till torget blir trång, c:a 5,5 meter.
 • sväng- och parkeringutrymme till bussarna minskar.
 • antal parkeringsplatser till ICA och andra verksamheter minskar.
 • leveranser till ICA kommer att konkurrera stort med bussar och bilar.
 • färre träd kommer finnas på torget. Kommunen har redan tagit ner träd på torget.
Dra i spaken <> för att se skillnaden mellan nya torget (vänster) och gamla torget (höger) på Henriksdalsringen

Oklart hur det blir med gångbron till Sickla

Politikerna lovade tidigare att i samband med exploateringen av Henriksdalsbacken bygga en gångbro från Henriksdalsringen till Sickla. Gångbron är inte med i den här detaljplanen. Tjänstemännen ska först utreda konstruktionen m.m.

Så det är oklart om och när en sådan gångbro kan finnas på plats så att man kan ta sig till Sickla köpkvarter och framtida tunnelbanan.

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

%d bloggare gillar detta: