Cykelbana från Henriksdal till Kvarnholmen fortfarande ett lapptäcke

Cykelbana på Kvarnholmen i Nacka

För ett år sedan har Cyklistbloggen testat cykelbanan från Henriksdal till Kvarnholmen. Trots engagemang från ledade politiker verkar inget ha hänt ännu. Dags att kommunen reagerar!

“Ett sorgebarn. Tror att projektet ännu inte lämnat över till Nacka Kommun. För så där ska det inte se ut”, säger Peter Zethraeus (ordförande i Miljö- & stadsbyggnadsnämnden, Moderaterna). “Har bett trafikdirektören på kommunen kolla på det”, fortsätter han.

Men inget har hänt.

Smmanfattningsvis kan man säga att cykelbanan ännu idag har följande problem. Den är

  • ofullständig, dvs det saknas cykelbana på mänga ställen.
  • dåligt märkt, dvs man ser inte alltid att det finns en cykelbana.
  • delar på sig i olika färdriktningar.
  • byter sida på Kvarnholmsvägen.
  • innehåller farthinder i form av byggherrarnas tillfälliga vägskyltar.

Cykelbanan från Henriksdal till Gäddviksrondellen

Cykelbanan håller sig i både färdriktningar på vänstersidan av Kvarnholmsvägen.

Den håller samma standard men är lite för smal under Henriksdalsviadukten där cyklister konkurrerar om utrymme med gående.

Ett annat problem är att märkningen av gång- och cykelbanan inte längre syns på asfalten, främst mellan Danvikshemsvägen och Gäddviksrondellen.

Det gör det speciellt förvirrande vid busshållplatsen Finnboda där man inte ser att cyklister ska använda banan bakom hållplatsen.

Cykelbanan från Gäddviksrondellen till Munspelet

Efter Gäddviksrondellen flyttas cykelbanan plötsligt till högersidan av Kvarnholmsvägen och smalas av.

På Hästholmsbron finns det inte någon utmärkt cykel- och gångbana.

Efter Hästholmsbron fortsätter cykelbanan i några meter men tar plötsligt slut.

Efter busshållplatsen Tre Kronors backe fortsätter den igen till Deli Molinari.

Vid Deli Molinari delas cykelbanan i två färdriktningar på Kvarnholmsvägens höger- och vänstersida.

Sedan fortsätter cykelvägen till Munspelet där den slutar.

Cykelbanan från Munspelet till Kvarnholmstunneln

Längs med Munspelet, Havrekvarnen, centrumet, skolorna och Delselius finns ingen utmärkt cykelväg.

I höjd med disponentvillan börjar cykelbanan igen på vänstersidan av Kvarnholmsvägen.

Byggherrarna har ansträngt sig här att göra en slalombana av cykelvägen genom att placera en massa skyltar på den.

Sedan finns det inte längre någon utmärkt cykel- och gångbana på Svindersviksbron.

Efter bron fortsätter cykelbanan inte raka vägen genom Kvarnholmstunneln utan tar omvägen till vänster mot Vikdalen.

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: