Tänk på barnen när Henriksdal & Finnboda förtätas!

Om planprogrammet för Henriksdal blir av så kommer Henriksdal och Finnboda att bli mindre barnvänliga med minimal skolgård, färre strövområden, osäkrare skolvägar…

2017 presenterade Nacka kommun omfattande planprogrammet för Henriksdal där upp till 1.700 nya lägenheter ska skapas runt Henriksdalsberget, Finnboda, Henriksborg och Saltsjöqvarn.

Höstens kommunalval handlar om våra barn

I planprogrammet finns det flera förslag som har negativa konsekvenser på barn och ungdomar. Planprogrammet är dock inte juridiskt bindande.

Det är därför viktigt för dig som har barn eller barnbarn att i höstens kommunalval markera att våra trakter förblir barnvänliga.

Här kommer några försämringar för barnen utifrån planprogrammet:

Vilans och Finnboda skolornas skolgård ska underdimensioneras

Vilans skola och förskola samt Finnboda förskola kommer rivas . En ny skolbyggnad uppförs bakom ödekyrkogården medan förskolorna ska inhysas i bostadshusens bottenvåning.

Trots att antalet barn kommer öka med 270% till 4,114 invånare mellan 0 och 18 år planeras som skolgård endast utrymmet mellan framtida skolan och branten mot Danvikshem.

Boverket rekommenderar 30 kvm per barn i grundskolan. För att det inte ska sticka i ögonen att skolgården är alldeles för liten ville kommunens tjänstemän räkna in ödekyrkogården och branten mot Danvikshem som skolgård.

Säkra skolvägen till Vilans skola och Henriksdals förskola försvinner

Befolkningen i våra trakter ska öka från dagens c:a 9.000 personer till c:a 19.000 personer år 2040. Trafiken kommer därför öka

  • till c:a 24-27,000 fordon per dag på Kvarnholmsvägen.
  • från 2,700 till 3,800 fordon/dag i Henriksdalsbacken.
  • med c:a 10 % på Henriksdalsringen.
  • med c:a 50 % på Henriksdalsringens torg.

Det gör att dagens vägar till Finnboda förskola, Vilans skola och förskolor samt Henriksdals förskola blir mer och mer osäkra.

I detaljplanen för Henriksdalsbacken som hade samråd våren 2022 ville Nacka kommun även ta bort säkra skolvägen mellan Henriksdalsringen och Vilans skola via två gångtunnlar och istället låta barnen korsa Henriksdalsringen och Henriksdalsbacken.

Gångtunnel mellan Henriksdalsringen och Vilans skola
Gångtunnel mellan Henriksdalsringen och Vilans skola

Barnens strövområden minskar

Idag finns det många strövområden på gångavstånd som barnen med sina föräldrar eller pedagoger från traktens (för)skolor kan besöka för lek, rekreation och pedagogiska lekar. Om det nu är Trolldalen, naturen mellan Henriksborg och Henriksdalsringen, runt Danvikshem, på södra Finnberget eller Bageriberget i Saltsjöqvarn.

Strövområdena är viktiga för barnens hälsa och välbefinnande. Att de finns nära hemmet och (för)skolorna gör att ett besök i naturen inte blir rentav ett projekt utan kan göras spontant, utan bil / buss och utan att tiden går åt att ta sig dit.

Tyvärr vill kommunen att flera av dessa ska försvinna, exempelvis de mest tillgängliga delarna av Trolldalen.

Trolldalen är ett kärt strövområde för barnen i Henriksdal och Finnboda
Trolldalen är ett kärt strövområde för barnen i Henriksdal och Finnboda

Fritidsgården Henriksdal ska flyttas

Fritidsgården på Henriksdalsringens innegård med sina aktiviteter och musikstudio är särskilt attraktiv eftersom den ligger på gångavstånd till ungdomarnas hem och populära fotbollsplanen.

2017 presenterade kommunen idén att flytta fritidsgården till en plats nära framtida Vilans skola och förskolor nedanför Henriksdalsberget. Det kan leda till att färre ungdomar från Henriksdal besöker fritidsgården och istället hittar på annat…

Fritidsgården Henriksdal (tidigare Glada Henkan) på Henriksdalsberget
Fritidsgården Henriksdal (tidigare Glada Henkan) på Henriksdalsberget

Föräldrainitiativ får inget stöd

Fritidsgården är inte öppen för barn under 13 år och saknar också utbud under större delen av sommaren. I Nacka kan föräldrar inte heller söka till kollo förrän deras barn går i fyran.

Engagerade föräldrar skulle därför själva vilja anordna aktiviteter till sina barn. Men det saknas både lokaler och finansiellt stöd till föräldrarnas egna initiativ.

Fler hemmanära idrottsplatser behövs

När vi har över 4,100 barn i Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen kommer det inte att räcka med endast en stor konstgräsplan på Henriksdalsringen samt 2-3 mindre vid Vilans skola och på Kvarnholmen.

Idrottsplatser är inte heller något som man kan klämma in i efterhand eftersom de kräver plats. I en tät stad kan det också uppstå konflikter mellan ungdomar och boende.

På Kvarnholmen finns det Skuru Basket och i Vilans skola kampsport och schack. Men annars är det ont om andra idrott än bollsporter i våra trakter.

Fotbollsturnering på Henriksdalsringens innergård
Fotbollsturnering på Henriksdalsringens innergård

Rösta på Nackalistan!
Kryssa Konstantinos Irina!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Om du röstar på mig i kommunalvalet 11 september och jag blir vald så kommer jag att kämpa för att Nacka kommun:

  • inte tricksar med skolgårdens storlek på nya Vilans & Finnbodas skola och förskola.
  • behåller säkra skolvägen mellan Henriksdalsringen med Henriksdals förskola och Vilans skola.
  • inte flyttar Henriksdals fritidsgård utan utvecklar den på samma ställe.
  • stöttar föräldrainitiativ med lokaler och finansiellt.
  • kommunen satsar på hemmanära idrottsplatser.

Läs mer om frågorna jag vill driva!

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: