Kommunstyrelsen ska rösta om exploatering av södra delen av Finnberget

Som tidigare rapporterat håller Nacka kommun på att ta fram ett s.k. start-PM för att låta Genova, Skanska och KUAB bygga c:a 450 bostäder på södra Finnberget.

13 juni kommer man att rösta i kommunstyrelsen om förslaget på start-PM för södra Finnberget. Projektet omfattar:

  • Sicklaön 37:45 – det s.k. LAN-huset (hantverkshuset) söder om Kvarnholmsvägen där Genova Property Group AB vill bygga c:a 150 bostadsrätter i flerbostadshus.
  • Sicklaön 37:40 – naturmark inkl. kommunägd mark på södra Finnberget där Kvarnholmen Utveckling AB vill bygga c:a 250 bostadsrätter i hus på 7-10 våningar samt en förskola.
  • Sicklaön 37:48 – området inklusive en ekdunge väster om förmansbostaden på Finnberget där Skanska vill bygga två punkthus på 10 och 12 våningar.
Karta visar projektområdet för södra Finnberget
Karta visar projektområdet för södra Finnberget

Möjliga konsekvenser av projektet är att

  • ytterligare naturmark på västra Sicklaön bebyggs med förlust av spridningskorridorer, biologisk mångfald och träd som spelar stor roll i att hejda de negativa klimateffekterna.
  • trafiken på Kvarnholmsvägen kommer att störas under byggperioden.
  • trafiken på Kvarnholmsvägen kommer öka ännu mer efter inflytt med trafikstockningar vid korsningen mot Värmdöleden.
  • några grannar på Finnberget kommer att gå miste om sin utsikt mot Svindersviken.
  • grannar på Finnberget och i Gäddviken kommer behöva stå ut med sprängningar från det här projektet samt KUABs kommande projektering av östra Gäddviken.

Detaljplanen ska antas någon gång mellan kvartal 4 2024 till kvartal 2 2025. Byggstart blir då 2025 och inflytt 2035.

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägar, hemmanära idrottsplatser, stora skolgårdar, strövområden…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett kulturhus på Kvarnholmen, ge kulturbidrag till öppen scen på Henriksdalsberget…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

2 reaktioner till “Kommunstyrelsen ska rösta om exploatering av södra delen av Finnberget”

  1. Hur kan man vara med att påverka detta? Vill såklart inte att detta ska störa bwfintliga hus utsikt.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: