Infosida för Svindersberg inför höstens samråd

Hösten 2022 blir det antagligen samråd för Svindersberg – naturområdet i Finntorp som kopplar ihop Ryssbergen med Trolldalen.

Inför samrådet hösten 2022 har nätverket Rädda Svindersberg börjat samla all information på vastrasicklao.se/svindersberg

Där hittar du bl.a. information om

  • vilken byggnation som planeras,
  • varför Svindersberg borde lämnas orört,
  • hur du kan engagera dig för naturområdet.

Hänvisa gärna grannar till den adressen. Dela den i social medis och länka dit från din och din brfs hemsida eller blogg.

Här ligger Svindersberg mellan Alphyddan, Finntorp och Svindersvik gård
Här ligger Svindersberg mellan Alphyddan, Finntorp och Svindersvik gård

Byggprojektet i korthet

I fem delprojekt ska berget etremt förtätas med bl.a. 500 lägenheter, ett garage i berget och kontor mot Värmdöleden. Första delprojektet har efter en tävling markanvisats till byggherren Småa som vill bygga 230 lägenheter.

Småas delprojekt ska troligtvis gå på samråd hösten 2022 men har ett antal gånger skjutits upp. Marken ska först efter att detaljplanen har vunnit laga kraft säljas till Småa.

Mycket tät bebyggelse planeras på Svindersberg
Mycket tät bebyggelse planeras på Svindersberg

Svindersberg har höga natur- och rekreationsvärden

Svindersberg har enligt Nacka kommuns naturvärdesinventering höga naturvärden (klass 2 på en skala 1-4) främst på gund av

  • Förekomsten av gamla tallar och ekar
  • Rikligt död ved som funkar som värd för föaddermöss, fåglar, insekter, svampar, mossor och lavar
  • Ett flertal rödlistade och fridlysta arter, däribland tallticka, ekticka och askar.

Svindersberg används också som park, innergård och hundrastgård av grannarna i intilliggande bostadsrättsföreningar som bänkar, bord och utomhusgrillar skvallrar om. Barnen har byggt kojor och använder Svindersberg som strövområde.

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägar, hemmanära idrottsplatser, stora skolgårdar, strövområden…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett kulturhus på Kvarnholmen, ge kulturbidrag till öppen scen på Henriksdalsberget…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: