Infosida för Svindersberg inför höstens samråd

Svindersberg sett från Henriksdalsberget

Hösten 2022 blir det antagligen samråd för Svindersberg – naturområdet i Finntorp som kopplar ihop Ryssbergen med Trolldalen.

Inför samrådet hösten 2022 har nätverket Rädda Svindersberg börjat samla all information på vastrasicklao.se/svindersberg

Där hittar du bl.a. information om

  • vilken byggnation som planeras,
  • varför Svindersberg borde lämnas orört,
  • hur du kan engagera dig för naturområdet.

Hänvisa gärna grannar till den adressen. Dela den i social medis och länka dit från din och din brfs hemsida eller blogg.

Här ligger Svindersberg mellan Alphyddan, Finntorp och Svindersvik gård
Här ligger Svindersberg mellan Alphyddan, Finntorp och Svindersvik gård

Byggprojektet i korthet

I fem delprojekt ska berget etremt förtätas med bl.a. 500 lägenheter, ett garage i berget och kontor mot Värmdöleden. Första delprojektet har efter en tävling markanvisats till byggherren Småa som vill bygga 230 lägenheter.

Småas delprojekt ska troligtvis gå på samråd hösten 2022 men har ett antal gånger skjutits upp. Marken ska först efter att detaljplanen har vunnit laga kraft säljas till Småa.

Mycket tät bebyggelse planeras på Svindersberg
Mycket tät bebyggelse planeras på Svindersberg

Svindersberg har höga natur- och rekreationsvärden

Svindersberg har enligt Nacka kommuns naturvärdesinventering höga naturvärden (klass 2 på en skala 1-4) främst på gund av

  • Förekomsten av gamla tallar och ekar
  • Rikligt död ved som funkar som värd för föaddermöss, fåglar, insekter, svampar, mossor och lavar
  • Ett flertal rödlistade och fridlysta arter, däribland tallticka, ekticka och askar.

Svindersberg används också som park, innergård och hundrastgård av grannarna i intilliggande bostadsrättsföreningar som bänkar, bord och utomhusgrillar skvallrar om. Barnen har byggt kojor och använder Svindersberg som strövområde.

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: