15 personer och föreningar överklagade exploateringen av Ryssbergen

13 privatpersoner, Naturskyddsföreningen och Nacka Miljövårdsråd överklagade till Mark- och miljödomstolen Nacka kommuns beslut att exploatera c:a en fjärde del av urskogen Ryssbergen.

Beslutet togs av majoriteten i Nacka kommunfullmäktige (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna) tillsammans med Socialdemokraterna. Exploateringen ingår i majoritetens vision om att göra Västra Sicklaön med Kvarnholmen, Henriksdal, Finnboda, Saltsjöqvarn m.m. till tät stad och även att bygga i Trolldalen och på Svindersberg.

Nackalistan, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna röstade mot exploateringen. Även 180 yttranden hade kommit in under samrådet, mestadels mot exploateringen.

Karta över Ryssbergen med den delen som ska exploateras
Karta över Ryssbergen med den delen som ska exploateras (lila)

11 överklaganden avvisades

Mark- och miljödomstolen har dock avvisat 11 överklaganden eftersom dessa varken äger berörda fastigheter eller anses vara direkt berörda av planernas konsekvenser.

Det är alltså otroligt svårt för privatpersoner att överklaga exploateringen av ett värdefullt naturområde. Argument om att biologiska mångfalden hotas, att klimatkatastrofen snabbas på eller att kommuninvånare går miste om ett viktigt rekreationsområde är alltså inte giltiga.

4 överklaganden accepterades dock av domstolen och Nacka kommun gavs tid att yttra sig.

Strandpromenaden nedanför Ryssbergen

Kommunen anlitar jurister mot sina medborgare

Kommunstyrelsen har med rösterna från Alliansen och Socialdemokraterna beslutat att ignorera överkalagandena och att anlita två jurister i tvisten med kommunens medborgare.

Miljöpartiet, Nackalistan, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade för att exploateringen skulle läggas på is istället.

“Vänsterpartiet har i hela processen till ett antagande av detaljplanen varit starkt kritiska till att bebygga och göra bilvägar i en gammelskog av urskogskaraktär”, säger Tomas Ottonsson, Vänsterpartiet.

“Med detta är också en del av den kamp förlorad som handlar om att visa att Nacka kan fortsätta att vara grönt, och en kommun mellan storstad och skärgård, samtidigt som kommunen är fullt ut modern med moderna kommunikationer och faciliteter och även tätbebyggd på många platser”, säger Esa Örmä, Sverigedemokraterna.

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: