15 personer och föreningar överklagade exploateringen av Ryssbergen

13 privatpersoner, Naturskyddsföreningen och Nacka Miljövårdsråd överklagade till Mark- och miljödomstolen Nacka kommuns beslut att exploatera c:a en fjärde del av urskogen Ryssbergen.

Beslutet togs av majoriteten i Nacka kommunfullmäktige (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna) tillsammans med Socialdemokraterna. Exploateringen ingår i majoritetens vision om att göra Västra Sicklaön med Kvarnholmen, Henriksdal, Finnboda, Saltsjöqvarn m.m. till tät stad och även att bygga i Trolldalen och på Svindersberg.

Nackalistan, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna röstade mot exploateringen. Även 180 yttranden hade kommit in under samrådet, mestadels mot exploateringen.

Karta över Ryssbergen med den delen som ska exploateras
Karta över Ryssbergen med den delen som ska exploateras (lila)

11 överklaganden avvisades

Mark- och miljödomstolen har dock avvisat 11 överklaganden eftersom dessa varken äger berörda fastigheter eller anses vara direkt berörda av planernas konsekvenser.

Det är alltså otroligt svårt för privatpersoner att överklaga exploateringen av ett värdefullt naturområde. Argument om att biologiska mångfalden hotas, att klimatkatastrofen snabbas på eller att kommuninvånare går miste om ett viktigt rekreationsområde är alltså inte giltiga.

4 överklaganden accepterades dock av domstolen och Nacka kommun gavs tid att yttra sig.

Strandpromenaden nedanför Ryssbergen

Kommunen anlitar jurister mot sina medborgare

Kommunstyrelsen har med rösterna från Alliansen och Socialdemokraterna beslutat att ignorera överkalagandena och att anlita två jurister i tvisten med kommunens medborgare.

Miljöpartiet, Nackalistan, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade för att exploateringen skulle läggas på is istället.

”Vänsterpartiet har i hela processen till ett antagande av detaljplanen varit starkt kritiska till att bebygga och göra bilvägar i en gammelskog av urskogskaraktär”, säger Tomas Ottonsson, Vänsterpartiet.

”Med detta är också en del av den kamp förlorad som handlar om att visa att Nacka kan fortsätta att vara grönt, och en kommun mellan storstad och skärgård, samtidigt som kommunen är fullt ut modern med moderna kommunikationer och faciliteter och även tätbebyggd på många platser”, säger Esa Örmä, Sverigedemokraterna.

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägar, hemmanära idrottsplatser, stora skolgårdar, strövområden…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett kulturhus på Kvarnholmen, ge kulturbidrag till öppen scen på Henriksdalsberget…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: