Möte med SL om buss 55: Kontakta politiker om extra pengar!

Idag var vi tre personer från Saltsjöqvarn, Danviksklippan och Tanto som möte Trafikförvaltningen om bl.a. högre turtäthet på buss 55. Det största hindret verkar vara att Keolis i så fall behöver extra pengar.

Jag representerade folk som bor runt buss 55s hållplatser i Nacka. Från Danviksklippan tog jag med Marianne Winnberg. Från Tanto kom Ulla Bjerkhaug. Berit Nyberg från Hjorthagen kunde tyvärr inte vara med men hon skickade ett bra e-mail om deras synpunkter och önskemål.

Ulla Bjerkhaug (Tanto), jag (Saltsjöqvarn) och Marianne Winnberg (Danviksklippan) på besök hos Trafikförvaltningen
Ulla Bjerkhaug (Tanto), jag (Saltsjöqvarn) och Marianne Winnberg (Danviksklippan) på besök hos Trafikförvaltningen

Jag och Marianne framförde önskemål från våra bostadsområden:

 • Högre turtäthet än dagens 2-3 turer i timmen (ibland bara 1 tur i timmen pga personal- och vagnbrist).
 • Fler turer upp till Finnberget.
 • Hållplatsen vid Slussen måste ligga närmare de andra trafikslagen och vara bättre tillgänglig än den på Hornsgatan.
 • En direkt förbindelse till City.
 • Bättre punktlighet och bättre information om inställda turer och förseningar.

Jag framförde också några grannars önskemål om dragningen via Medborgarplatsen men som pga av ombyggnationen av vägen inte kommer vara möjlig.

Jag nämnde också att grannarna på Henriksdalsringen är nöjda med att linje 53 går på Kvarnholmsvägen och använder sig av de dubbla bussarna.

Keolis bestämmer helt själv över buss 53

Tjänstemännen försökte förklara vad som hade lett till förändringarna på buss 53 och buss 55.

Tydligen har landstinget / Trafikförvaltningen ett avtal med Keolis fram till 2026 i vilket företaget enväldigt bestämmer över linjedragningar och tidtabeller utifrån den budgetramen som de får.

En del av deras arvode baseras på antal resenärer. Naiva landstinget utgår från att det måste ligga i Keolis intresse att ha attraktiva linjedragningar och tidtabeller som garanterar att resenärerna använder bussarna.

Kontakta politikerna om extra pengar!

Tjänstemännen förklarade att det är många faktorer som påverkar hur en busslinje dras, däribland den stora trafikmängden i innerstaden, ombyggnationen av Slussen, klagomål från resenärer, SLs egna långdragna processer, remissvar från kranskommuner och stadsdelsnämnder och framförallt Keolis ekonomiska kalkyler.

Jag, Marianne och Ulla tryckte på att vi har nu protesterat i två år och att inget har skett ännu. Några grannar som var med i början har redan hunnit gå ur tiden.

Största hindret för att en förbättring ska redan ske i samband med nya tidtabellen i december är att eventuella ändringar kostar pengar som Keolis vill ha kompensation för.

Kontakta ledamöterna i Trafiknämnden om att skjuta till extra pengar för högre turtäthet på buss 55!

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

2 reaktioner till “Möte med SL om buss 55: Kontakta politiker om extra pengar!”

 1. Vi har lyft fram Danvikshems vårdpersonal. Tjänstemännen beskrev tydligt hur varken de eller politikerna har något att bestämma. Det är Keolis som fram till 2026 har i stort sett fria händer.

 2. Alldeles bakvänt, inte skall SL betala Keolis för att göra rätt! Majoriteten i området bor utmed 53:ans sträckning och där finns en stor arbetsplats och ett hotell. Förstår man inte att dessa är viktiga komponenter i trafikplanering skall man inte ha några extrapengar. Och är inte detta frågor som politikerna i trafikförvaltningen borde driva? Dessutom – att ge synpunkter på trafikplanering i centrala Nacka borde ske tillsammans med Nacka kommun!

  Det hela är så obegripligt! Jag trodde att Keolis borde förstå att arbetsplatser och hotell är minst lika viktiga som boende i planeringen, men det tycks man ha glömt. Jag hävdar att det är alldeles galet att en stor arbetsplats – Danvikshem och ett stort hotell (Elite Marian Tower) har fått betydligt sämre turtäthet – samt att resenärer till och från dessa enheter inte längre har en bra resväg till city med dess stjärnnät med kommunikationer.

  Lyft fram framför allt den hårt arbetande vårdpersonal. Men även hotellgäster från övriga Sverige och Europa. Lägg om trafiken igen till den ursprungliga linjedragningen! Kör 53:an på sin sedan tidigare linjesträckning och låt 55:an gå Kvarnholmsvägen. I så fall får boende på Henriksdalsberget en direktvagn (55:an) till Slussen. Och de som bor längst bort – de på Finnberget (hänvisade till 55:an) – får en kortare resväg till stan.

  Det är troligt att Keolis anser att det behövs ledvagnar (inte dubbla bussar) på 53:an genom stan på vardagar. Med hänsyn till befarade problem med ledvagnar på Sicklaön skulle följande trafikering kunna vara ett alternativ. 53:an trafikerar hållplatserna Danvikshem, Saltsjöqvarn och Henriksdalsviadukten och 55:an trafikerar hållplatserna Danviken, Danviksklippan samt Henriksdal.

  Anders Rörby
  Fd projektledare Sjövägen linje 80 2010-2013 samt trafikplanering på linjen 2010-2018
  Erfarenhet från busstrafik (extra förare) i Nacka Värmdö hos Busslink och Keolis 1999- 2014
  0730 277 500anders@rorby.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: