Utredning av Henriksdalsbacken kostar 19,3 miljoner – dubblering av kostnaden

11,1 miljoner har blivit 19,3 miljoner kronor för att utreda exploateringen av Henriksdalsbacken och gångbron mellan Henriksdalsringen och Sickla.

Volymskiss visar volymerna på nya byggnader i detaljplan för Henriksdalsbacken och Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka
Byggnaderna i Henriksdalsbacken och Trolldalen (skiss: Nacka kommun)

Tjänstemännen i Nacka kommun ber nu för andra gången Kommunstyrelsen om extra pengar för detaljplaneringen av Henriksdalsbacken inklusive västra Trolldalen och gång- och cykelbron mellan Henriksdalsringen och framtida tunnelbanan i Sickla.

Totalkostnaden för utredningarna ökar därmed från 11,1 miljoner till 19,3 miljoner kronor.

Karta visar skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken i Nacka
Vänster: Planerad exploatering i Henriksdalsbacken (gult ny hundrastgård, orange förskolans skolgård i skogen, grönt utsiktsplatser). Höger: Henriksdalsbacken och Trolldalen idag

Ändringar i detaljplanen för Henriksdalsbacken

Under samrådet för Henriksdalsbacken inkl. västra Trolldalen som hölls i våras inkom 1.650 synpunkter från boende, bostadsrätts-, miljö- och hembygdsföreningar samt myndigheter, däribland länsstyrelsen.

Bland ändringarna som nämns finns:

  • Sänkning av vissa byggnadshöjder
  • Omplacering av vissa byggnadsvolymer för att bättre passa in i terrängen och för att minska påverkan på befintlig bebyggelse

Det har gjort att tjänstemännen måste omarbeta detaljplanen. Man verkar inte ha dragit ner på exploateringen av Trolldalen eller minskat antal lägenheter.

Återigen har inga boende involverats i omarbetningen av detaljplanen för att minimera risken för missnöje och överklaganden. Återigen skriver tjänstemännen att projektet Henriksdalsbacken ”bedöms som helhet innebära positiva konsekvenser för barn” trots att det är tydligt att motsatsen är fallet.

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: