Besökarrekord på vastrasicklao.se

I tisdags, 22 mars 2011 blev det besökarrekord på vastrasicklao.se. Totalt 635 sidor lästes den dagen på Västra Sicklaöns egen nyhetsblogg.Kvällen innan gick nyhetsbrevet ut till runt 500 grannar som lockar många att läsa veckans nyheter. Många läste också varningen om att enbinbrottstjuv härjar på Henriksdalsberget.

Därtill kommer att vastrasicklao.se har blivit nu ett flertal gånger den snabbast växande svenska nyhetsbloggen på bloggplattformen WordPress.

Kommentera