Nätverket för buss 55, 53 och 54

Nätverket för buss 55, 53 och 54 är ett nätverk av trafikanter på västra Sicklaön i Nacka samt Danviksklippan, Tanto och Hjorthagen i Stockholm som engagerar sig för bättre turtäthet, linjedragning, placering av hållplatser och punktlighet på busslinjerna 55, 54 och 54.

SL buss 55 på väg från Danvikshem till Henriksdalsberget
SL buss 55 på väg från Danvikshem till Henriksdalsberget

Vad är problemet med buss 55, 53 och 54?

Hösten 2020 beslutade Region Stockholms trafiknämnd en s.k. paketlösning för busslinjerna 53, 54 och 55 inom TN 2020-1180 Remiss inför trafikförändringar i SL Trafiken (T21). I korthet beslutade politikerna att

  • Busslinjen 55 inte längre trafikerar sträckan Tanto – Slussen – City – Hjorthagen utan att den istället går Tanto – Hornsbacken – Danviksklippan – Saltsjöqvarn – Danvikshem – Henriksdalsberget – Finnboda – Finnberget.
  • Busslinjen 53 inte längre trafikerar sträckan Karolinska – Centralen – Slussen – Danviksklippan – Saltsjöqvarn – Danvikshem – Henriksdalsberget – Finnboda – Finnberget utan att den istället går Karolinska – Slussen – Centralen – Henriksdalsberget.

Det ledde till försämrade möjligheter för tusentals boende att klara av sin vardag. Bland dessa konsekvenser kan nämnas:

  • Turtätheten på buss 53 försämrades. Ibland kommer buss 53 och 55 samtidigt vid hållplatsen Henriksfalsberget och stora gap uppstår till nästa buss 55 eller 53 går.
  • Boende vid Tanto och Hjorthagen har gått miste om en direkt förbindelse till City utan omstigning.
  • Boende vid Danviksklippan, Saltsjöqvarn, Danvikshem, Finnboda och Finnberget har gått miste om en direkt förbindelse till Centralen utan omstigning.
  • Boende vid Danviksklippan, Saltsjöqvarn, Danvikshem, Finnboda och Finnberget har nu en turtäthet på 20 till 30 minuter (dvs. om bussen överhuvudtaget kommer) istället för tidigare 7 till 15 minuter.
  • Turtätheten för boende i Hjorthagen och Tanto har minskat med runt en tredje del.
  • Boende vid Tanto, Danviksklippan, Saltsjöqvarn, Danvikshem, Finnboda och Finnberget har gått miste om bra bytesmöjligheter till t-banan och stombussarna vid Slussen eftersom buss 55 stannar i Hornsbacken och inte längre på Södermalmstorget.
  • C:a 400 läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal på Danvikshem och Danviksgeriatriken har svårt att ta sig till / från sitt jobb med tidiga och sena skift.

Vilka är vi som engagerar sig för buss 55 & buss 53?

Kärntruppen i nätverket består av Konstantinos Irina (Saltsjöqvarn), Josef Rönnbäck Janick (Finnbodaberget), Kay Karlsson (Finnbodaberget), Marianne Winnberg (Danviksklippan), Reidun Andersson (Tanto), Sonja Berggren (Tanto), Mattias Ågren (Hjorthagen) m.fl.

Du kontaktar oss lättast på natverket.buss55och53@gmail.com.

Nätverket för buss 55 på möte hos brf Tanto
Nätverket för buss 55 på möte hos brf Tanto

Hur har vi hittills engagerat oss?

Flera tusen boende i främst Tanto, Hjorthagen, Danviksklippan och Nacka har redan inför beslutet tills idag varit aktiva genom olika initiativ i att påpeka att paketlösningen har försämrat vår vardag och mobilitet. Bland dessa initiativ finns:

Demonstration utanför Trafikförvaltningen för buss 53
Demonstration utanför Trafikförvaltningen för buss 53 i juni 2022

Senaste nytt om buss 55, 53 & 54

Laddar in …

Något gick fel. Ladda om sidan och/eller försök igen.

%d