Negativa konsekvenser på rekreation & hälsa

Trolldalen används flitigt av folk i alla åldrar för promenader, vandringar, jogging, hundrastning, grillning m.m. Exploateringen inom detaljplanen kommer därför att ha negativa konsekvenser på rekreation och hälsa.

Hur används Trolldalen för rekreation & motion?

Trolldalen är det största sammanhängande naturområdet på gångavstånd inte bara för de c:a 8,500 personerna som bor i Danviken (Saltsjöqvarn, Henriksborg, Danvikstrand), Henriksdalsberget, Finnberget, Kvarnholmen och Finnboda utan även för östra Södermalm, Danviksklippan och Henriksdalshamnen.

Trolldalen används för

 • Natur- och kulturvandringar som Konstantin Irina tillsammans med Nacka Hembygdsförening och Nacka Naturskyddsföreningen håller sedan 2008 med upp till 70 deltagare varje gång.
 • Promenader, något som under corona har ökat. I en enkät svarade betydligt fler under än före pandemin att de besöker naturen en eller fler gånger i veckan för tystnaden och oväntade möten med rådjur och ekorrar.
 • Hundrastning trots att Henriksdalsringen har en stor hundrastgård.
 • Jogging och intervallträning där många tar en vända över Trolldalens backar samt uppskattar att springa på skogsmark istället för asfalt.
 • Orientering där Trolldalen flera gånger har ingått i Järla Orienterings kartor inom initiativet Friska Nacka.
 • Klättring mot bergsväggen mot Alphyddan.
 • Geocaching där folk med hjälp av GPS och gåtor jagar små troféer.
 • Naturfotografering eftersom Trolldalen bjuder på otroliga vyer och fina naturmotiv. Det har också hållits fototävlingar.
 • Artinventeringar där Trolldalens intressanta natur med sällsynta arter har lockat experter, boende och hobbybiologer att inventera..
 • Picknick, grillning och att umgås med familj och vänner – mest vid utsiktsplatserna mot Finnberget, Svindersviken där det finns ett utomhusbord bänkar och Alphyddan.
 • Plockning av blåbär, lingon, enbär och matsvampar.
 • Hemester och solning på klipporna – något vanligare med corona då restriktionerna har gjort det svårare att åka utomlands.
 • En paus från hemmakontoret. Trolldalen används för telefonsamtal, walk & talks och för att ta en paus från datorskärmen.
 • Skräpplockning på Håll Sverige Rent-dagen.
Anja Tomé, som har bott länge på Henriksdalsringen, spelar munspel i Trolldalen

Hur kommer rekreationsvärdena att påverkas under byggtiden?

Under byggtiden kommer antagligen stora delar av Trolldalen närmare Henriksdalsbacken att vara avstängda pga säkerhetsskäl. Det kommer också bli problem med att använda gång-, bil- och cykelvägen i Henriksdalsbacken när transporter genomförs eller när det ska sprängas. C:a 55,000 – 60,000 kubikmeter massor kommer behöva forslas bort.

Även naturen öster om detaljplansområdet kommer att tappa rekreationsvärden eftersom transporter, sprängningar och byggarbeten kommer skapa en bullrig och dammig miljö som man ska ta sig förbi. Men även där kommer man inte kunna undkomma bullret.

Boende på Henriksdalsringen kommer tappa livskvalitet pga buller och vibrationer eftersom flera byggprojekt kommer att ske samtidigt: 

 • Nya Östbergatunneln (2022 – 2026)
 • Planprogrammet för Henriksdal, etapp 1 (2025 – 2031)
 • Planprogrammet för Henriksdal, etapp 2 & 3 (otydlig tidsplan)
 • Utvidgningen av Henriksdals reningsverk fram till 2029.
Naturvandringarna lockar upp till sex gånger om året naturintresserade från Nacka och Stockholm till Trolldalen
Naturvandringarna lockar upp till sex gånger om året naturintresserade från Nacka och Stockholm till Trolldalen

Hur påverkas rekreationsvärdena efter byggtiden?

Efter exploateringen av Trolldalen inom detaljplanen för Henriksdalsbacken men också efterföljande etapp 2 och 3 kommer rekreationsvärdena att ha minskat betydligt samtidigt som befolkningen kommer att ha ökat med c:a 10,000 personer från 8,344 i slutet av 2020 till 18,559 personer i slutet av 2040.

Kvarvarande Trolldalen kommer att

 • ha halverats från dagens 8 ha till c:a 4-5 ha.
 • till största del att bestå av branter (orange på kartan) och berghällar (lila på kartan), alltså mindre av riktig skog.
 • ligga längre bort från bil-, gång- och cykelvägen i Henriksdalsbacken och bostäderna.
 • döljas bakom de nya bostadskvarteren med färre ingångar till naturen.
 • skuggas av de nya bostadskvarteren, främst på hösten på eftermiddag.
 • trampas ner av den ökade befolkningen. Då kan vi säga hejdå till blåsippor, blåbär, liljekonvalj, stensopp och skogshumlor.
Karta över Trolldalen efter alla tre etapper i exploateringen
Karta över Trolldalen efter alla tre etapper i exploateringen

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

%d bloggare gillar detta: