Arbetsgruppen inför byggprojekten på södra Finnberget

Nacka kommun planerar att bygga upp till nya 1900 lägenheter på och nedanför Finnberget inom detaljplanen för södra Finnberget (Skatberget) och detaljplanen för Gäddviken. En arbetsgrupp har bildats för att bevaka de boendes intressen.

Byggprojekten ingår i Nacka kommuns avsikt att omvandla västra Sicklaön till tät stad. Befolkningen på och nedanför Finnberget ska öka från 588 personer år 2022 till 4039 personer år 2040.

Karta visar projektområdet för södra Finnberget
Karta visar projektområdet för södra Finnberget

Detaljplanen för södra Finnberget

Detaljplanen för södra Finnberget innehåller c:a 400 nya bostäder och möjligtvis en förskola. Här ingår

 • Förmansbostaden (samråd september 2024): trädgårdsmarken runt förmansbostaden som ägs av KUAB (tidigare Skanska).
 • Utsikten (samråd september 2024): naturmarken (s.k. Skatberget) mellan Finnbergsvägen, Finnbergstunneln, de röda stugorna och Kvarnholmsvägen som ägs av KUAB.
 • Hantverkshuset (samråd oktober 2023): marken under och runt kontorshuset (Lerch, LAN, Kvarnholmen Hostel) mittemot de röda stugorna inklusive cykelkurvan mot Svindersviken som ägs av Genova.

LÄS MER: Projektinfo | Start-PM | Naturvärdesinventering | Kulturmiljöanalys

Karta visar planområde för Gäddviken och södra Finnberget i Nacka
Karta visar planområde för Gäddviken och södra Finnberget i Nacka

Detaljplanen för Gäddviken

Detaljplanen för Gäddviken (samråd 2024) innehåller upp till 1500 lägenheter, möjligtvis förskola, affärslokaler, marina, strandpromenad m.m. med möjlig utfyllnad av Svindersviken, flytt av Kvarnholmsvägen och kanal i Häsholmssundet. Här ingår

 • Dramatens och Operans ateljéer: Rivning av tidigare Cirkelkaffe-rosteriet planeras. Här ingår också naturmarken mellan gula disponentbostaden och Svindersviken. Marken ägs av Vasakronan.
 • Sydöstra Finnberget: Naturmarken mellan brf Saltsjöhöjden och Kvarnholmsvägen som har sanerats för något år sedan. Marken ägs av KUAB.
 • Östra Gäddviken: OKK8:s tidigare mark. Marken ägs av KUAB.
 • Hästholmssundet: Marken i dalgången mellan Finnberget och Kvarnholmen inkl. padelcentret och Hästholmens båtsällskap. Marken ägs av KUAB.

LÄS MER: Projektinfo | Start-PM | Naturvärdesinventering | Kulturmiljöanalys

Utsikt från Henriksdalsberget mot Skatberget / sydvästra Finnberget
Utsikt från Henriksdalsberget mot Skatberget / sydvästra Finnberget

Arbetsgrupp ska ta tillvara de boendes intressen

I april 2023 bildade boende i Finnbergets två bostadsrättsföreningar en arbetsgrupp som ska tillvarata de boendes intressen i de planerade projekten. Frågor som boende är intresserade av är bland annat:

 • Kollektivtrafik: Kommunen tycker att bostadsområdet är “välförsett med busstrafik” men vill jobba för effektiv busstrafik till tunnelbanan i Nacka Forum.
 • Trafiken på Finnbergsvägen och Kvarnholmsvägen: Den kommer öka till 7100 fordon / dag inkl. trafikstockningar, buller, avgaser m.m.
 • Utsikten från befintliga bostadshusen
 • Påverkan under byggtiden: Minst 10 års bygg- och anläggningsarbeten är inplanerade med sprängningar, tunga transporter, störningar i trafiken etc.
 • Föroreningar: Har redan konstaterats i bergrummen under Finnberget, i sedimenten i Svindersviken och i naturmarken nedanför brf Saltsjöhöjden.
 • Naturvärden: Naturmark på och nedanför Finnberget kommer bebyggas trots att den ingår i spridningssamband för ädellöv- och tallhabitat. Naturvärdesinventering har gjorts och fågel- och fladdermusinventering planeras.
 • Miljö och vatten: Fler ytor blir hårdgjorda och kan inte ta upp dagvatten. Vattenförsörjningen av bostadsområdet ska också garanteras.
 • Barn: Naturmarken används av barnen som strömområde och kommunen hänvisar då till Trolldalen mittemot där de tillgängliga delarna kommer minska betydligt pga exploatering.

Du kontaktar oss lättast på vastra.sicklaon@gmail.com

Senaste nytt om byggprojektet

Nedanför hittar du senaste informationen om byggprojektet på södra Finnboda och i Gäddviken:

%d bloggare gillar detta: