Alternativ till exploateringen av Trolldalen

Nacka kommun är inte alls beroende av att bygga 200 lägenheter i Trolldalen när det finns mer hållbara, långsiktiga lösningar som att däcka över Värmdöleden.

Varför förtätar Nacka kommun västra Sicklaön?

2000 till 2020 har det byggts c:a 3000 lägenheter på gammal industrimark i Saltsjöqvarn, Danvikstrand, Finnboda, Finnberget och Kvarnholmen.

I ett avtal med staten har Nacka kommun förpliktad sig att bygga ytterligare 13,500 lägenheter på västra Sicklaön fram till 2030. Det gör att främst styrande borgerliga partierna (m, kd, l och c) men även s vill förtäta västra Sicklaön genom att också bygga i naturmark som Trolldalen, Ryssbergen mittemot Kvarnholmen och Svindersberg i Finntorp.

Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor på Västra Sicklaön ska bebyggas
Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor på Västra Sicklaön ska bebyggas mdc undantag för delar av Ryssbergen

Pausa exploateringen av Trolldalen

Kommunen skulle dock lätt kunna pausa exploateringen av Trolldalen för 200 lägenheter. Det skulle kanske innebära att man inte når upp helt till målet på 13,500 lägenheter till 2030.

Staten kommer då att kräva mer pengar från Nacka kommun till utbyggnaden av tunnelbanan. Och kommunen har faktiskt pengar. 2021 gick man återigen med en halv miljard i vinst.

Däcka över Värmdöleden mellan Henriksdal och Alphyddan

En mer långsiktig lösning för att både bygga lägenheter, skona Trolldalen / Ryssbergen / Svindersberg och få bort buller, avgaser och hinder i landskapet är att däcka över Värmdöleden alternativt flytta den i en tunnel.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har visat intresse för förslaget som även har utretts av Nacka kommun. Men här tycker man att det är för dyrt och tar lång tid. Samtidigt tänker Stockholm stad däcka över spåren över Centralstationen.

Utsikt från Trolldalen mot Svindersviken, Värmdöleden, Finntorp och Ryssbergen
Utsikt från Trolldalen mot Svindersviken, Värmdöleden, Finntorp och Ryssbergen

Bygg lägenheter runt DanvikCenter istället för kontor

Hemfosa m.fl. vill bygga c:a 1,000 nya kontorsplatser runt DanvikCenter. Samtidigt har efterfrågan svajat lite eftersom många har aktivitetsbaserade kontor och pandemin har gjort det mer attraktivt att jobba hemifrån. Varför inte bygga lägenheter vid ingången till Kvarnholmsvägen istället för ytterligare fula kontorshus?

Illustration visar planerade kontorshus runt Danvikcenter, Henriksdal och Henriksborg
Illustration visar planerade kontorshus runt Danvikcenter, Henriksdal och Henriksborg

Bygg i branten mot Svindersviken

Socialdemokraterna och miljöpartiet har tidigare också föreslagit att eventuell bebyggelse kan förläggas i branten mot Svindersviken som har lägre natur- och rekreationsvärden. Föreslaget blev nedröstad av borgerliga majoriteten.

Branten mot Svindersviken har lägre rekreations- och naturvärden
Branten mot Svindersviken har lägre rekreations- och naturvärden

Samråd för Henriksdalsbacken: Lämna synpunkter senast 17 mars

4 feb till 17 mars håller Nacka kommun samråd för detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. Trolldalen. Privatpersoner & föreningar lämnar synpunkter så här:

%d bloggare gillar detta: