Engagera dig i din kommundel västra Sicklaön*

De närmaste 20 åren kommer kommundelen västra Sicklaön* att göras om till tät stad. Det byggs bostäder så det ryker med nackdelen att trafiken ökar och naturytorna krymper samtidigt som det inte investeras tillräckligt i förenings- och kulturlokaler, bibliotek, idrottsanläggningar m.m.

Så det finns många viktiga frågor som hamnar mellan stolarna. Engagerade grannar har därför startat olika initiativ för att påminna Nacka kommun, byggherrar, region Stockholm m.fl. om dessa frågor.

* Kvarnholmen, Finnberget, Finnboda, Saltsjöqvarn, Finnbodaberget, Gäddviken, Henriksborg, Danvikstrand, Henriksdalsringen, Alphyddan, Finntorp m.m.

Trivselgruppen Kvarnholmen

Trivselgruppen Kvarnholmen är ett nätverk som engagerar sig för att mer grönska på tättbebyggda halvön men även för att boende informeras och involveras bättre.

Mer information: facebook.com/groups/trivselgruppenkvarnholmen
Kontakt: vastra.sicklaon@gmail.com

Trivselgruppen Kvarnholmen på en promenad på norra kajen på Kvarnholmen
Trivselgruppen Kvarnholmen på en promenad på norra kajen på Kvarnholmen

Framtidsgruppen Saltsjöqvarn

Framtidsgruppen Saltsjöqvarn engagerar boende för att tillsammans utveckla närområdet. Gruppen informerar om vad som händer och planeras, sprider information vid behov engagerar sig i specifika frågor.

Mer information: vastrasicklao.se/framtidsgruppen-saltsjoqvarn
Kontakt: framtidsgruppen.saltsjoqvarn@gmail.com


Nätverket Bevara Trolldalen!

Nätverket Bevara Trolldalen! är ett nätverk med boende, miljöorganisationer, hembygdsföreningar m.fl. på hela västra Sicklaön som engagerar sig mot Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas, Kristdemokraternas och Miljöpartiets planer att bebygga delas av skogen Trolldalen på Henriksdalsberget.

Mer information: vastrasicklao.se/trolldalen
Kontakt: vastra.sicklaon@gmail.com

senaste nytt från nätverket

Nätverket Bevara Trolldalen! på Henriksdalsberget
Nätverket Bevara Trolldalen! på Henriksdalsberget

Kultur & möten i Kvarnholmen

Föreningen Kultur & Möten i Kvarnholmen verkar för ett rikare kulturliv på halvön, bl.a. genom ett kulturhus i Havrekvarnen.

Mer information: Facebook


Nätverket Rädda Ryssbergen

Rädda Ryssbergen är ett nätverk som består av Naturskyddsföreningen i Nacka, Forum Finntorp, Nacka Miljövårdsråd och privatpersoner som engagerar sig för att rädda Ryssbergen, urskogen mellan Vikdalen, Finntorp och Kvarnholmen.

Mer information: raddaryssbergen.org
Kontakt: info@raddaryssbergen.org

Ronny Fors leder en naturvandring i Ryssbergen
Ronny Fors leder en naturvandring i Ryssbergen

Nätverket Rädda Svindersberg

Rädda Svindersberg är ett nätverk av boende i Finntorp som engagerar sig mot planerna att bebygga natur- och rekreationsområdet Svindersberg mellan Finntorp, Svindersviken och Alphyddan.

Mer information: vastrasicklao.se/svindersberg

Nätverket Rädda Svindersberg mellan Finntorp & Alphyddan
Nätverket Rädda Svindersberg mellan Finntorp & Alphyddan

Nätverket för buss 55, 53 & 54

Nätverket för buss 55, 53 & 54 är ett samarbete mellan boende i Saltsjöqvarn, Finnbodaberget, Danviksklippan, Tanto och Hjorthagen för att få region Stockholm att se över buss 55 efter att ha gjort om linjerna 55, 53 och 54 för något år sedan.

Mer information: vastrasicklao.se/natverket-buss-55-53-och-54
Kontakt: natverket.buss55och53@gmail.com

senaste nytt om buss 55 och 53

Nätverket för buss 55 på möte hos brf Tanto
Nätverket för buss 55 på möte hos brf Tanto

Hyresgästföreningen Finntorp

Lokala hyresgästföreningen i Finntorp företräder de boendes intressen när det gäller boendemiljön och närmiljön.

Mer information: facebook.com/groups/hgffinntorp

senaste nytt från hyresgästföreningen


Naturskyddsföreningen i Nacka

Naturskyddsföreningen i Nacka granskar kommunens planer och skriver remissvar när grönområden riskerar att bebyggas. De anordnar naturvandringar, arbetar för att Ryssbergen ska bli naturreservat och påverkar Nacka politiker.

Mer information: nacka.naturskyddsforeningen.se

senaste nytt från naturskyddsföreningen


Rädda Nackaidrotten

Rädda Nackaidrotten skapar opinion för att bygga ut antalet ytor och anläggningar för idrott och hälsa så att alla Nackabor får tillgång till ett föreningsliv i sitt närområde.

Mer information: Facebook

Rädda Nackaidrotten, idrottsföreningar, barn och föräldrar demonstrerar utanför Nacka stadshus
Rädda Nackaidrotten, idrottsföreningar, barn och föräldrar demonstrerar utanför Nacka stadshus

Nattvandring Hammarby Sjöstad

Nattvandring Hammarby Sjöstad verkar för att ungdomar ska känna sig trygga och veta att de finns som “extra” vuxna för dem. Nätverket har en lättsam trevlig stämning när vi är ute och vandrar.

Mer information: Facebook

%d bloggare gillar detta: