Trolldalen – hotade skogen i Henriksdal, Nacka

Utsikt från Trolldalen på Henriksdalsberget mot Svindersviken

Trolldalen är en 8 ha stor skog på Henriksdalsberget mellan Henriksdalsringen, Finnboda & Svindersviken i Nacka. Trots höga natur- & rekreationsvärden vill kommunen exploatera halva skogen i tre etapper.

25 juni: Natur- och kulturvandring i Henriksdal & Trolldalen

Bloggaren Konstantinos Irina guidar på Henriksdalsringen och i intilliggande skogen Trolldalen. Samling kl 10 vid busshållplatsen Henriksdalsberget. Läs mer om vandringen…

Hur vill kommunen exploatera Trolldalen?

Nacka kommun vill bebygga c:a 50 % av skogen i tre etapper. Första etappen går på samråd 4 feb – 17 mars för att bygga c:a 450 lägenheter i Henriksdalsbacken, alltså i västra Trolldalen, gamla hundrastgården mittemot Henriksdalsringen 103 – 109 och naturmarken nedanför Henriksdalsringen 1-7.

Karta visar var Trolldalen ligger i förhållande till Södermalm, Djurgården, Sickla, Kvarnholmen och Sjöstaden
Kartan visar att Trolldalen ligger nära Södermalm (700 m), Djurgården (750 m), Hammarby sjöstad (486 m) och Kvarnholmen (530 m).

Varför vill vi ha kvar Trolldalen?

Nätverket Bevara Trolldalen!, Naturskyddsföreningen Nacka, Nacka Miljövårdsråd, Nackalistan, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna m.fl. är emot att Trolldalen exploateras. Att skövla Trolldalen har negativa konsekvenser för

  • natur och biologisk mångfald. Läs mer
  • rekreationsvärdena. Läs mer
  • barnens utveckling, hälsa och trygghet. Läs mer
  • miljö och klimat. Läs mer
  • riksintresset för Stockholms farled & inlopp. Läs mer
  • trafiken på Kvarnholmsvägen och bussarna. Läs mer

Vad du kan göra för att rädda Trolldalen

Våren 2022 har det hållits samråd för detaljplanen för Henriksdalsbacken inklusive Trolldalen. Rekordmånga 1650 boende och miljö-, hembygds- och bostadsrättsföreningar har lämnat in yttranden om att de vill ha kvar Trolldalen i sin helhet.

Beslutet om kommunen kommer lyssna på yttrandena kommer tyvärr först tas efter kommunalvalet 2022. Styrande politiker från m, l, kd och c har dock redan förklarat i media att de tänker bygga ändå.

Du kan därför göra följande:

Finns det alternativ till att bygga i Trolldalen?

Under åren har det kommit många förslag på hur man skulle kunna pausa planprocessen och kanske bygga på annan plats, t.ex. genom att däcka över Värmdölen.

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt vissa turer på buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

%d bloggare gillar detta: