Bevara Trolldalen! – skogen i Nacka mellan Henriksdal, Finnboda och Svindersviken

Nacka kommun har presenterat ett planförslag där upp till 1.700 lägenheter ska byggas i Henriksdal fram til 2030. C:a 500-600 av dessa lägenheter, bilvägar och parkeringar ska byggas i skogen Trolldalen mellan Henriksdal, Finnboda och Svindersviken.


VIKTIGASTE FÖRST!


Barnen leker i Trolldalen (bild: instasneeze)

Barnen leker i Trolldalen (bild: instasneeze)

var vill kommunen bygga & vilket är vårt motförslag?

Planprogrammet för Henriksdal är indelat i 3 etapper som sträcker sig fram till 2030. Skövlingen av fantastiska Trolldalen ingår i etapp 2 som sker om 4-8 år.

Läs mer om var kommunen vill bygga & vårt motförslag

Bergsväggen mot Svindersviken används av klättrare (bild: photosbykirsti)

Bergsväggen mot Svindersviken används av klättrare (bild: photosbykirsti)

Varför vill kommunen bygga i just Trolldalen?

Du kanske tänker främst på bristen på bostäder. Men kommunens behov av intäkter från markförsäljning, Henriksdals reningsverks utvidgning och kommunens avtal om tunnelbana till Sickla köpkvarter och Nacka Forum spelar lika stor roll.

Läs mer om varför kommunen vill bygga i just Trolldalen

Rödräv på väg ner i Trolldalen (bild: annasnatur.se)

Rödräv på väg ner i Trolldalen (bild: annasnatur.se)

Varför vill vi ha kvar skogen Trolldalen?

Nacka kommuns och Skogsstyrelsens inventering av Trolldalen visar att skogen är en nyckelbiotop med högsta naturvärdesklassen (klass 1) pga många signalarter, rödlistade och sällsynta arter. Rekreation: Här kan du njuta av utsikten, promenera, vandra, klättra, grilla, rasta hunden, jogga och hålla på med orientering. Dina barn kan leka här och lära sig mer om naturen.

Läs mer om varför vi vill ha kvar Trolldalen.

Hur kan du engagera dig för Trolldalen?

Medborgardialog om bro mellan Henriksdalsberget och Sickla

Grannar träffas för att prata om en ny gångförbindelse mellan Henriksdal och Sickla. Möjligtvis en hängbro. Eller kanske linbana?

Lämna in synpunkter på planprogrammet, få bostadsrättsföreningar att lämna in synpunkter, e-mail till politiker, engagemang i Nätverket Bevara Trolldalen!…

Läs mer om hur du kan hjälpa till att bevara Trolldalen