Trolldalen – skogen & nyckelbiotopen i Henriksdal, Nacka

Trolldalen är en skog på Henriksdalsberget i Nacka – 500 söder om Södermalm. Trots högst naturklassning vill kommunen skövla 50 % av Trolldalen.

Naturområdet på 8 ha ligger på östra sidan av Henriksdalsberget (Henriksdalsbacken) i Nacka, bara 500 söder om Södermalm. Skogen är inramad av Henriksdalsringen i väst, Kvarnholmsvägen & Finnboda i norr, Gäddviken i öst och Svindersviken i syd.

Skogen har fått sitt namn efter att vikingarna transporterade sina båtar på stammar mellan Svindersviken och Hammarby sjö. Den ska inte förväxlas med Trolldalen naturreservat i Örebro, naturreservatet Trolldalen i Dalarna eller rekreationsområdet med samma namn på Lidingö.

Karta över nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka mellan Kvarnholmvägen / Finnboda i norr, Gäddviken i öst, Svindersviken i syd oh Henriksdalsringen i västSå vill Nacka kommun exploatera Trolldalen i tre olika etapper
Dra i ”spaken”: Trolldalen idag (vänster) jämfört med Trolldalen efter att 50 % har exploaterats (höger)

Var & när vill kommunen bygga här?

Nacka kommun vill bygga 500 – 600 lägenheter i Trolldalen i tre olika etapper fram till 2030. Projektet är knutet till att kommunen har förpliktat sig att bygga mellan 13000 och 14000 lägenheter för att få t-banan till Sickla köpkvarter och Nacka Forum.

Första etappen går på samråd i september / oktober 2021. Den omfattar västra Trolldalen närmast Henriksdalsbacken med c:a 2 ha, alltså 25 % av skogen. Därefter ska ytterligare 25 % exploateras.

Varför vill vi ha kvar skogen?

Nacka kommuns och Skogsstyrelsens inventering visar att Trolldalen har stora naturvärden och bör utnämnas till nyckelbiotop (klass 1) pga förekomsten av gamla tallar och ekar, 55 rödlistade arter, rikligt med död ved och sällsynt markflora.

Skogen är dessutom ett uppskattat rekreationsområde för grannar i alla åldrar. Promenader, naturvandringar, jogging, grillning, njuta av utsikten, samla svampar och bär, rasta hunden, hålla på med orientering. Barnen bygger koja, klättrar i träd, gör utflykter med förskolan i Trolldalen.

Corona har gjort närskogen ännu mer till ett ställe för hemester, starta arbetsdagen med, hålla telefonmöte och walk & talk i samt komma bort från de många Skype- & Microsoft Teams-mötena.

Barnen upptäcker naturen i nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka
Barnen upptäcker naturen i nyckelbiotopen Trolldalen

Hur kan du engagera dig?

I september / oktober 2021 håller Nacka kommun samråd för första etappen i exploateringen av Trolldalen. Då får privatpersoner, bostadsrättsföreningar och andra lämna synpunkter på kommunens förslag. I fall vill anser att kommunen inte har tagit hänsyn till synpunkterna finns det möjlighet att överklaga.

Till dess kan du engagera dig så här för denna oas:

Bomöte på Vilans skola om planprogrammet för Henriksdal
Bomöte med över 100 deltagare på Vilans skola om planprogrammet för Henriksdal