Henriksdalsbacken detaljplan för Henriksdalsbacken i Nacka kommun

Henriksdalsbacken heter Nacka kommuns detaljplan för exploateringen av västra Trolldalen och naturmarken mittemot Henriksdalsringen 1-7 & 103-109. Det är första av tre etapper i planprogrammet för Henriksdal.

Henriksdalsbacken inklusive västra Trolldalen: etapp 1 med 450 lägenheter

Karta för etapp 1 / detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. vänstra Trolldalen. Dra i spaken till höger för att se planerade exploateringen, eller till vänster för att se Trolldalen i dag

I första etappen för Henriksdalsbacken vill Nacka kommun & SKB bygga i Trolldalen, alltså öster om Henriksdalsbacken:

 • Kvarter 1, 2 & 3 – sex flerbostadshus (5 till 9 våningar)
 • Förskola – fyra till sex avdelningar vid kvarter 1 med naturen runtom (orange cirkel på kartan) som utökad förskolegård för de upp till 100 barnen.
 • Två anlagda stigar (lila på kartan) eftersom de naturliga ingångarna försvinner.
 • Hundrastgård (gul cirkel på kartan) i anslutning till kv 3 eftersom gamla hundrastgården bebyggs med kv 4.
 • Anläggning som tar hand om dagvattnet vid starka skyfall för att förhindra översvämning i Finnboda.
 • En utsiktsplats över Svindersviken (mörkgrön cirkel på kartan).
Illustration visar volymerna för nya bebyggelsen i Henriksdalsbacken och Trolldalen
Byggnaderna i Henriksdalsbacken och Trolldalen (skiss: Nacka kommun)

På gamla hundrastgården, alltså väster om Henriksdalsbacken vill Nacka kommun och SKB bygga:

 • Kvarter 4 – tre flerbostadshus (4-8 våningar), affärslokaler på gatuplanen mot torget och innergård
 • Gångväg från Henriksdalsringens torg ner till Svindersvikens strandpromenad (blå på kartan)
 • Omgörning av torget som dels blir mindre, skuggas av kv 4, får ny plantering, mindre parkeringsyta utanför ICA och smalare infart från Henriksdalsbacken.
Skiss visar övergången från torget till Henriksdalsringen 1 - 7
Övergångsstället mellan Henriksdalsringen 1 och Henriksdalsbacken (skiss: Nacka kommun)

I naturmarken nedanför Henriksdalsringen 1-7, alltså vänster om Henriksdalsbacken vill Nacka kommun och SKB bygga:

 • Kvarter 5 – tre flerbostadshus (5-9 våningar), innegård och underjordisk garage
 • Två radhuslängor (två våningar) utmed Henriksdalsringen 1-7
 • Utsiktsplats (ljusgrön cirkel på kartan).
Illustration visar gatuvyn men Henriksdalsringen 1-7 och två radhuslängor i Henriksdalsbacken mittemot
Illustration visar gatuvyn men Henriksdalsringen 1-7 och två radhuslängor i Henriksdalsbacken mittemot (bild: Nacka kommun)

Tidplanen för projektet ser ut så här:

 • Samråd: 4 feb – 17 mars 2022
 • Granskning: aug – sep 2023
 • Antagande i kommunfullmäktige: mars 2024
 • Laga kraft inkl. 1 års överklagandetid: mars 2025
 • Projektering och utbyggnad: 2022 – 2031
 • Inflyttning: 2031

Etapp 2: 600 lägenheter i nordvästra Trolldalen, Henriksdal, Henriksborg & Vilans skola

Karta över etapp 2 i planprogrammet för Henriksdal - nordvästra Trolldalen
Karta för etapp 2 i planprogrammet för Henriksdal med ytterligare byggnation i nordvästra Trolldalen (skiss: Nätverket Bevara Trolldalen!)

I andra etappen av planprogrammet för Henriksdal vill kommunen bygga c:a 600 bostäder och 1000 kontorsplatser i

 • Nordvästra Trolldalen (gult på kartan ovanför)
 • Skogsbranten mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen
 • Skogsbranten mellan Henriksborg och Kvarnholmsvägen
 • Runt kontorshuset DanvikCenter
 • Höger och vänster om kontorshuset Henriksborg
 • Vilans skola och marken runtom

Det är oklart när en detaljplan kan gå på samråd.

Etapp 3: Nordöstra Trolldalen, Finnboda, DanvikCenter & Henriksdal

Karta över etapp 3 i planprogrammet för Henriksdal i nordöstra Trolldalen (orange).
Karta för etapp 3 i planprogrammet för Henriksdal med ytterligare byggnation i nordöstra Trolldalen (skiss: Nätverket Bevara Trolldalen!)

I tredje etappen av planprogrammet för Henriksdal vill kommunen bygga c:a 700 bostäder och kontor i

 • Nordöstra Trolldalen (orange på kartan ovanför)
 • Skogsbranten mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen
 • Skogsbranten mellan Henriksborg och Kvarnholmsvägen
 • Runt kontorshuset DanvikCenter
 • Höger och vänster om kontorshuset Henriksborg
 • Marken i Finnboda där förskola och träbarackerna står

Så här vill Trafikverket exploatera Trolldalen

Karta visar hur Trafikverket vill att Östlig förbindelse dras genom bl.a. Trolldalen i Nacka
Karta visar hur Trafikverket vill att Östlig förbindelse (lila färg) dras genom bl.a. Trolldalen i Nacka (skiss: Nätverket Bevara Trolldalen!)

Våren 2020 har Trafikverket preciserat området som ingår i riksintresset för Östlig förbindelsen:

 • Centrala Trolldalen
 • Inre delen av Svindersviken
 • Marken med Finnboda förskola och träbarackerna
 • En del av Finnbodaberget med seniorhuset och brf Finnboda Trädgårdar
 • En del av strandpromenaden mellan Saltsjöqvarn och Finnboda

Det finns inget som pekar på att Östra förbindelsen skulle gå ovanför jord men att det är ett riksintresse betyder att området kan behövas för

 • avluftstorn
 • etableringsanläggningar
 • mellanlagring och transport av byggmaterial
 • mellanlagring och transport av skaktningsmassor

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

%d bloggare gillar detta: