100.000 kronor i vite för brygga i Svindersviken

SVINDERSVIK | Nacka kommuns Miljö- och stadsbyggnadsnämn hade uppmanat en fastighetsägare vid Svindersviks gård att senast 5 maj 2012 ta bort en brygga. Annars tvingas han / hon att betala ett vite på 250.000 kronor. Fortsätt läsa ”100.000 kronor i vite för brygga i Svindersviken”