Skriv på namninsamling för att bevara skogen Trolldalen i Henriksdal

Nacka kommun har inom planprogrammet för Henriksdal presenterat förslaget på att bygga 700 lägenheter i flerbostadshus i värdefulla skogen Trolldalen, öster om Henriksdalsringen mellan Finnboda och Svindersviken. Nu kan du skriva på namninsamlingen för att bevara skogen.
Fortsätt läsa ”Skriv på namninsamling för att bevara skogen Trolldalen i Henriksdal”

Tre arkitektbyråer tävlar vidare om Kvarnholmens platå

Arkitektbyråerna Kjellander & Sjöberg, Juul-Frost och ÅWL arkitekter valdes ut att jobba vidare med idéer för Kvarnholmens platå, alltså om grusplanen vid buss 402:s ändhållplats. Fortsätt läsa ”Tre arkitektbyråer tävlar vidare om Kvarnholmens platå”