ONUR fixar muralmålning på Kvarnholmen inom Wallstreet Stockholm

Under Wallstreet Nacka fick Henriksdalsberget, Gäddviken / Finnberget och parkeringshuset vid DanvikCenter var sin muralmålning. Nu är det Kvarnholmens tur.

Fortsätt läsa ”ONUR fixar muralmålning på Kvarnholmen inom Wallstreet Stockholm”

7 vykort visar hur Kvarnholmen såg ut förr

Innan det fanns social media som Instagram var vykort ett bra sätt att visa för kompisar och familj var man bor, jobbar eller reser till. Här kommer sju vykort som visar Kvarnholmen (tid. Hästholmen) i Nacka förr i tiden.

Hästholmsbron – dubbelbron mellan Kvarnholmen och Finnberget
Kvarnholmsvägen
Vägen nellan funkishusen och Inloppet
Kvarnen Tre Kronor
Butikhuset och lamellhuset
Kvarnen Tre Kroor, 1902
Fasadbelysning på kvarnrn Tre Kronor
Kvarnholmen sett från Djurgården

Nacka kommun vill bygga en park på västra Kvarnholmen

Nacka kommun har godkänt att 800.000 ktonor investeras i en förstudie för att våren / sommaren 2019 iordningställa Kvarnholmens tredje park.

Förutom Kvarnholmsparken på östra delen av halvön och Lilla Kvarnholmen på centrala delen av halvön ska en park tas fram på brofästet till övre körbanan på gamla Hästholmsbron.

Byggstart är beroende av tiden för övertagandet av marken från KUAB som idag används som etableringsyta för intilliggande bostadsbygge. Åtkomst till marken beräknas ske i januari 2019 och genomförande bedöms ske under våren/sommaren 2019.

Häsholmsbrons gamla brofäste

Nacka kommun investerar i ökad trafik på Kvarnholmsvägen

Kommunfullmäktige i Nacka tidigarelägger anpassning av Kvarnholmsvägen vid Finnboda för ökade trafikmängder pga inflytt till Kvarnholmen. Istället för 2015/16 ska investeringen ske redan 2014/15. Fortsätt läsa ”Nacka kommun investerar i ökad trafik på Kvarnholmsvägen”

Nacka planerar upprustning av Kvarnholmsvägen för 38 miljoner kronor

KVARNHOLMEN / FINNBERGET | Tekniska nämnden kommer att föreslå Nacka kommunfullmäktige att anslå 2,5 miljoner kronor för projektering av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan. Fortsätt läsa ”Nacka planerar upprustning av Kvarnholmsvägen för 38 miljoner kronor”