Insider Plus skriver om M/S Gurli, M/S SjöVägen och M/S Emelie

Jan Ohlsson tar i artikeln “Snabbast går de sjövägen” upp senaste 100 års resor med båt på Stockholms vatten, där han konstaterar att det är samma båtar nu som då vi reser med. Fortsätt läsa ”Insider Plus skriver om M/S Gurli, M/S SjöVägen och M/S Emelie”