Krokodil i Gäddviken?

Svarta damen i Henriksdal. Vargar i Trolldalen. Arsenik på Finnberget. Människobenrester på Kvarnholmen. Jag har hört mycket om Västra Sicklaön i Nacka sedan jag flyttade hit 2002.

Men nu hittade jag i arkiven en bild från 1949 på en krokodil i Gäddviken.

Krokodilen är av gul och grön polyvinylklorid med ett munstycke för att blåsa upp den.

Leksaken tillverkades på Super Fosfat Fabriks AB som hade tillverkning av bl.a. konstgödsel i Gäddviken  Det är den fabriken vi har föoreningarna i Svindersviken och arsenik / bly på Finnberget att tacka för.