Mer avloppsvatten på väg till Henriksdals reningsverk

Du som störs av avföringslukten från Henriksdals reningsverk (trots ombyggnad för att innesluta stanken) kommer antagligen snart att få acceptera lite pålägg på det området. Stockholm stad ska nämligen lägga ner reningsverket i Bromma.
Fortsätt läsa ”Mer avloppsvatten på väg till Henriksdals reningsverk”