Två sällsynta växter trivs i Trolldalen: Grusslok och murruta

Det är många gräs och buskar som trivs i skogen Trolldalens södra slänt på Henriksdalsberget mellan Nacka, Södermalm och Sjöstaden. Solexponeringen och kalkrika klippor skapar en miljö för växter som egentligen är typiska i Sydsverige.

Två av dessa i Södermannaland sällsynta arterna är grusslok och murrutan:

Grusslok
Grusslok är ett tuvat, grågrönt, flerårigt gräs med smal ensidig vippa, som vid mognaden liknar en vit flaskborste. Stråna är tämligen styva, upprätta och kan bli upp till åtta decimeter höga.

Trolldalen är en av grusslokens två förekomster i Nacka. Den sågs och samlades här i mitten 1800-talet av bland annat Thedenius, men även så sent som 1971 av Ivar Elvers (Elvers 1980).

En handfull tuvor hittades 2013 vid Nacka kommuns inventering. Tidigare fanns fler men dessa är numera begravda av utfyllnaden i Dockan.

Grusslok förekommer sällsynt i sydöstra Sverige, men är ganska vanlig på Öland och Gotland.

Murrutan
I branten mot Svindersviken finns en bergvägg med överhäng där en annan raritet växer i klippsprickorna: Murrutan.

Murruta är en liten och lågväxt, tuvad ormbunke som bara blir decimeterhög. Bladen är övervintrande och mörkgröna.
Ormbunken lika sällsynt som grussloken utanför förekomst med urbergskalk i skärgården och kring södra Södertörn-Vagnhärad.

Utöver denna förekomst finns arten på enbart en lokal på norra Södertörn. Att överhänget i Trolldalen nyttjas flitigt av bergsklättrare verkar inte nämnvärt störa murrutan.

Sällsynta ormbunken murrutan trivs i Trolldalen

Skogen Trolldalen mellan Henriksdal, Finnboda och Svindersviken på gränsen mellan Nacka och Sjöstaden sträcker sig över två mikroklimat: Kallare nordiskt och varmare skånskt klimat.

Branten mot Svindersviken får mer sol och har en kalkrikare jord. Skåne i miniatyr. Här trivs därför lite andra växter än på krönet och i branten mot Hebriksborg och Finnboda.

En av rariteterna här är ormbunken murrutan som växer i klippsprickorna i bergväggen med överhäng som används flitigt av klättrare. Men det verkar inte störa växten.

Den hör egentligen hemma i skärgården och kring södra Södertörn-Vagnhärad. Utöver denna förekomst i Trolldalen finns arten på enbart en lokal på norra Södertörn.

Andra småväxta ormbunkar som finns i
branten är gaffel-, hälle-, och svartbräken.