Mystisk cylinder från Finnboda varv i Tekniska museets samlingar

Jag upptäckte ett intressant cylinderformat föremål i Tekniska museets samlingar som användes på 1950-talet på Finnboda varv.

Det är någon slags räknemaskin för bestämning av (vecko-)lön för 55 timmars arbetstid (s.k. tuntia) vid 1 till 100 myntenheter (penni) per timme.

Räknemaskinen består av en tabell på ställning av trä med längsgående spalt för avläsning. Den är 2,4 kg tung.

Räknemaskin från Finnnoda varv (bild: Tekniska museet)