Henriksborg kommer att se ut som en tandlös gumma

Det tycker i alla fall Henriksborgsgrannen Jan Peterson i senaste Nacka Värmdö Posten, där han kritiserar påbyggnaderna på Henriksborgs radhus.

Radhusen på Henriksborg i Nacka

Henriksborg är ett radhusområde mellan Finnbodavägen och Kvarnholmsvägen. De 83 husen är byggda 1978 och organiserade i samfälligheten Henriksborg.

Påbyggnad redan utförd

En av grannarna uppförde en glaspåbyggnad på c:a 26 kvm på ett av radhusen på Henriksborg. Ytterligare tre bygglov är på gång.

Enligt kommunens tjänsteskrivelse (2010-01-07) har berörda grannar fått tillfälle att yttra sig. Några var positiva till påbyggnaden men två grannfastigheter var negativa. En av dessa kritiserade att påbyggnaden strider mot gällande detaljpaln, förfular området, begränsar sol och ljus på uteplatser och försämrar utblickar och utsikt. Den andra anser att tillbyggnaden gör intrång i hans fastighetsrätt och att konstruktionen har medfört oacceptabla försämringar på hans fastighet.

Utöver dessa två har 27 fastighetsägare lämnat in en gemensam skrivelse med synpunkter. Även kommunantikvarien är kritisk, eftersom glaspåbyggnaden förstör radhusområdets främsta särdrag: husens horisontella uttryck mot farleden med sina låga, enkla tak.

Inga synpunkter från kommunens sida

Kommunens bygglovenhet hade inget mot projektet eftersom överskridande av byggnadshöjden (7,3 m mot tillåtna 6,5 m) är av mindre omfattning. Enheten menar också att glasade påbyggnader mycket väl kan passa in i området och att olägenheter beträffande sol/ljus och utsikt inte är så betydande.

Nacka kommuns bygglovshandläggare Odd Störtebecker medger i NVP att den redan uppförda påbyggnaden inte är så elegant. Han hoppas på fler, men enhetliga påbyggnader istället.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: