Boende och föreningar har synpunkter på uppdaterade planförslaget för Kvarnholmsförbindelsen

Naturskyddsföreningen, grannarna i Vikdalen, Nacka Miljövårdsråd och andra har nu lämnat in sina synpunkter på det ändrade planförslaget för förbindelsen mellan Kvarnholmen och Forum Nacka.

Planerade bron över Svindersviken mellan Ryssbergen och Kvarnholmen

“Vi avvisar förslaget i sin helhet och förespråkar ett nollalternativ där ingen bro byggs”, skriver Maria Nordenberg & Per Byrén i sina remissvar.

“Det är upprörande att se att det tunnelalternativ som på skonsammast möjliga sätt skulle ta hänsyn till Ryssbergens speciella naturvärden, nu medför stora ingrepp i landskapet”, skriver Pernilla Rydmark och Peo Kling från Vikdalen i sina remissvar.

Träd i Ryssbergen

“Planen strider mot Nacka kommuns mål om långsiktigt hållbar utveckling genom att uppmuntra till bilåkande. Vår förening tror dessutom att trafikprognoserna är uppblåsta för att motivera bygget. Kanske är dom verkliga motiven inte lika lätta att redovisa. Några alternativ har inte heller redovisats”, skriver Nacka Miljövårdsråd i föreningens remissvar.

“Utred möjligheterna att bygga en gång- och cykelbro som inte skadar den känsliga miljön i Ryssbergen och utveckla Kvarnholmen som en eko-stadsdel med modern kollektivtrafik och låg biltäthet. T.ex. kan båttrafik mellan Kvarnholmen och Stockholm införas”, skriver Nacka Naturskyddsförening i sin remissvar.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: