Avfall från Arlanda flygplats hamnar också på Henriksdals reningsverk

Alla vägar verkar gå till Henriksdalsberget, i alla fall när det gäller avfall.

Henriksdals reningsverk sett från luften

Henriksdals reningsverk sett från luften (bild: okänt ursprung)

I Swedavias rapport för avfallshantering 2010 kunde jag läsa att restaurangernas matfett (186 kubikmeter / år) och Arlandas spillvattenbrunn (10 kubikmeter / år) också hamnar i Henriksdals reningsverk.

>> Kolla vilket enorma mängder avfall Arlanda producerar

Kommentera