Sprängmassor lagras på strandskyddat område i Svindersviken

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har godkänt att sprängmassor från Kvarnholmen dumpas på strandskyddat parkområde i Svindersviken.

Svindersviken och Gäddviken i Nacka
Svindersviken med Gäddviken

Massorna ska sedan användas som utfyllnadsmaterial vid exploateringen av Kvarnholmen.

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och farled samt kust- och skärgård. Man bedömde dock att inte finns något annat lämpligt område för mellanlagring.

Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten längs vattnet försämras tillfälligt. Syftet är dock att skapa en allmän park och fri passage längs vattnet.

>> Läs mer på nacka.se

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: