Skulle du vilja bli besökare på Danvikshems äldreboende?

DANVIKSHEM | Röda Korsets besöksverksamhet ger frivilliga möjlighet att besöka människor som av olika anledningar saknar det kontaktnät vi alla behöver.

Danvikshems huvudingång sett från Danvikshemsvägen

Danvikshems huvudingång sett från Danvikshemsvägen

Nackakretsen besöker äldreboende på Sicklaön, däribland Danvikcenter. Skulle Du vilja bli besökare kan Du kontakta våra frivilligledare:

Läs mer om besökarverksamheten.

Kommentera