Kurs om tillverkning av silikonhuvud i Gäddviken

GÄDDVIKEN | KulturKraft Stockholm anordnar 15 – 17 januari 2013 en kurs om tillverkning av silikonhuvud från avgjutning till färdig produkt i Operans verkstäder.

Dramatens och Operans ateljéer i Gäddviken, NackaKursen täcker momenten; avgjutning, tillverkning av gips- och lerpositiv, formtagning, silikonpigmentering, silikongjutning, målning av silikon. Fokus kommer också att ligga på presentation av materialet silikon och silikonets användningsområden, för- och nackdelar. Deltagarna kommer tillsammans att tillverka ett silikonhuvud och prova på olika delmoment.

Fritt för yrkesverksamma i kulturbranschen. Kostnaden finansieras med stöd från Europeiska Socialfonden.

>> Läs mer om märkliga kursen

 

Kommentera