Bostadsrättsföreningar på Henriksdalsberget köper panncentral

HENRIKSDALSBERGET | Bostadsrättsföreningarna Utsikten 1-35 samt Svindersvik på Henriksdalsberget går samman och köper Henriksdalsringens panncentral av förra hyresvärden Stockholmshem.

Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 på HenriksdalsbergetPriset är sex miljoner. ”En affär som vi bedömer att vi sparar mycket pengar på”, skriver Brf Utsikten 1-35. Tredje bostadsrättsföreningen på Henriksdalsberget, brf Henriksdalshöjden, kommer inte att bli delägare utan kommer i så fall att köpa varmvatten och värme från den här nya samfälligheten.

Det är ganska märkligt att panncentralen inte ingick när Henriksdalsringens 770 bostäder ombildades. Stockholm stad verkar ha hittat ett sätt att mjölka Henkan-borna även efter ombildningen.

Kommentera