Bergsförstärkning utefter Finnboda varvsvägen

FINNBODA | Veckan 34 börjar HSB arbeten med bergförstärkning utefter Finnboda varvsvägen och utmed strandpromenaden västerut.

Löst berg avlägsnas för att undvika nedfallsrisk. Detta pågår under 1-2 månader med periodvis begränsad framkomlighet,

Respektera avstängningar och anvisningar vid platsen för allas säkerhet.

grafitti på bergsväggen i finnboda

grafitti på bergsväggen i finnboda

Kommentera