Mobila miljöstationen kommer till Henriksdalshamnen

9 september, klockan 17:00 till 17:45 kan du lämna miljöfarligt avfall.

Mobila miljöstationen kommer nämligen till Jan Inghes torg.

Kommentera