Naturmark nedanför Danviksklippan blir parkering?

I våras kritiserade jag att Stockholm stad har skövlat friska träd nedanför Danviksklippan mot Kanalvägen.
Stockholm svarade i en intervju att man inte alls har tagit bort friska träd (trots at jag och ordföranden i Nacka Naturskyddsföreningen konstaterade motsatsen) utan att man bara har rensat upp lite.

Nu har vi fått svaret varför träden togs bort: Parkeringsyta för entreprenörernas bilpark inför iordningsställande av Anders Fanzéns parken mellan Danviksklippan och Henriksdalshamnen.

Farhågorna borde vara nu att ännu fler träd kommer att skövlas för att senare ersättas ned en steril parkmiljö.

image

Kommentera