Fisksätra IP hemmaplan för fotbollsklubben FC 188 Henkan

FC 188 Henkan, fotbollsklubben på Henriksdalsberget, kommer att ha sin hemmaplan på Fisksätra IP.
Där finns också naturgräs. Officiell sida på Facebook är facebook.com/Fotboll.Henkan

image

Kommentera