Paviljongen på Vilans skola byggs ut med en övervåning

Det är nu beslutat att paviljongen vid Vilans skola ska byggas ut med en övervåning.
Byggnationen påbörjas efter skolavslutningen och kommer att pågå under hela sommaren 2014.

Taket lyfts av byggnaden så lokalerna måste tömmas. Barnen på paviljongen måste därför flyttas till andra lokaler. Lösningen kan bli lokaler i fritidspaviljongen.

Vilans skolas tillbyggnad i Nacka

Vilans skolas tillbyggnad

Kommentera