Finnboda Hamnplans innergård iordningställs

Höstvädret till trots har man börjat iordningställa innergården mellan Finnboda Hamnplan och Docklands.

Både lekpark och planteringar tar form.

image

image

Kommentera