Yrkesbåt ansvarig för oljeutsläpp i Svindersviken

I början av december upptäcktes en välsynlig oljefilm kring bäverboet i Svindersviken. Räddningstjänsten och Kustbevakningen hade larmats.

Senare uppdagades att det är en yrkesbåt som orsakat utsläppet. Befälhavaren erkände.

Svindersviken, Nacka: Oljeutsläpp kring bäverbo

Kommentera