12 mars: Föräldraforum på Vilans skola

12 mars kl 18:00-19:40 är du välkommen till Vilans skolas föräldraforum.
11 mars mellan klockan 18.00 och ca 19.30 är det också rektorsråd i ateljėn. På dagordningen står:

– Välkomnande
– val av sekreterare och justeringsman
– Frågor från föräldrar.
– Personalen
– Rektorsinformation
– Övriga frågor

image

Kommentera